Lokalpolitik

Forretninger meldes til politiet

Der er ikke givet byggetilladelse til nye butikker i Søndergade 17a

LØKKEN:Ejerne af Søndergade 17a har IKKE fået hverken bygge- eller ibrugtagningstilladelse til de nyindrettede forretningslokaler i ejendommen. I NORDJYSKE i søndags sagde en af ejerne, Conni Kjeldsen, at der ER givet byggetilladelse til ombygningen af den tidligere beboelse til erhverv. - Men de har i hvert fald ikke fået byggetilladelse fra Løkken-Vrå Kommune, fastslår Kim Bach, formand for teknisk udvalg. Derfor har teknisk udvalg nu meldt forholdet til politiet. Ejerne søgte i februar byggetilladelse til at indrette to butikslokaler i ejedommen på Søndergade 17a. De fik ikke tilladelsen, fordi de ikke kan opfylde kravet om fem p-pladser i tilknytning til forretningerne. - Hvis de havde løst parkeringsproblemet, havde de også fået byggetilladelse og derpå ibrugtagningstilladelse, siger Kim Bach. Teknisk udvalg vil ikke tillade at ejerne i stedet indbetaler et beløb til kommunens p-fond, for gør man det, SKAL kommunen anlægge nye p-pladser for pengene, og det SKAL ske i nærheden af den ejendom, der er indbetalt p-bidrag for. - Vi er nødt til at se på hvilke muligheder vi har for at anlægge erstatnings-p-pladser i rimelig nærhed af ejendommen, og i dét område, er mulighederne brugt op, forklarer Kim Bach.