Forretningliv kortlægges

Cand. mag. er ansat i en måned på Sæby Museum

SÆBY:Sæby Museum vil kortlægge forretningslivets historie i Sæby. Museet har startet et projekt der tager fat i det spændende emne. I den forbindelse er ansat cand. mag. Anne Christoffersen.Hun har fået til opgave at arbejde med projektet i en måned. Formålet er at få indsamlet så mange informationer om Sæby-forretninger som muligt. Det skal bl.a. kortlægges, hvor i byen forretninger har været placeret i tidens løb - , og hvordan der er kommet nye butikker og ejere til senere. Ud over adresse- og ejerforhold indsamles der informationer om forretningerne i tidens løb. Det sker bl.a. i form at små historier og anekdoter. - Netop historier og anekdoter er utroligt vigtige i historieskrivningen til forståelse af fortiden for de efterfølgende generationer, siger cand. mag. Anne Christoffersen. Om projektet fortæller hun: - Jeg føler udviklingen i Sæbys forretningsliv fra omkring midten af 1800-tallet og frem til i dag. I den forbindelse er det ikke mindst vigtigt at få indsamlet informationer og materiale om de nuværende forreretninger og deres ejere. -Det er de forretningsdrivende i byen heldigvis meget behjælpelige med, fortæller hun. - Samtidig har jeg gjort brug af andres gode hukommelse og velvillighed, tilføjer Anne Christoffersen. Projektet om forretningslivet i Sæby vil blive afsluttet med en rapport. Anne Christoffersen: -Det vil ske med håb om, at der altid vil ske en udvikling i materialet - og i også i bearbejdelsen af det.