Voksenundervisning

Forringede tilskud fører til samarbejde

Måske vender eleverne tilbage, når de vænner sig til prisen

BRØNDERSLEV:Højere kursuspriser betyder færre deltagere hos aftenskoler i Brønderslev. Det fører nu til øget samarbejde på tværs af kommunerne hos Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) i Brønderslev. Hvor det offentlige tidligere støttede med omkring to tredjedele af, hvad et kursus koster, betaler det nu kun omkring én tredjedel. Derfor er LOF i færd med at undersøge mulighederne for at slå sig administrativt sammen med LOF i Løkken-Vrå og Pandrup kommuner. - Vi må forsøge at spare andre steder, og det kan være ved at have én fælles skoleleder i stedet for tre, forklarer formanden for LOF i Brønderslev, Tage Enevoldsen. Selvom de nye tilskudsregler først er trådt i kraft her fra årsskiftet, har LOF siden efteråret øget brugerbetalingen, dels fordi der allerede sidste år var en tilskudsnedgang, og dels fordi mange kurser fortsætter ind i foråret. De har derfor allerede nu mærket en nedgang i deltagerantallet, selvom prisstigningen ikke er slået endelig igennem endnu. - Vi håber, at vi ved et samarbejde kan oprette kurser, der måske ellers ikke vil blive til noget på grund af for få deltagere i hver kommune, siger formanden. Samme billede hos AOF Også Arbejdernes Oplysningsforbund mærker et frafald af deltagere til aftenskolekurser. - Vi har haft en 30 procents nedgang i efteråret 2002 i forhold til efteråret 2001, beretter skoleleder Torben Kornerup. - Noget skyldes, at rygtet om forhøjet brugerbetaling er løbet forud, og det betyder, at nogle kurser ikke kunne gennemføres. Skolelederen håber at klare noget af nedgangen ved at fortsætte det administrative samarbejde med AOF daghøjskolen uanset om daghøjskolen fortsætter i AOF regi, eller om den ændrer status til en kommunal daghøjskole, som det er på tale. Til gengæld har AOF i Brønderslev i følge formand Hanne Christensen ikke nogen konkrete planer om et samarbejde med AOF andre steder. - Vi overvejer hele tiden, hvordan vi skal tackle fremtiden, men vi vil lige se, hvordan det går, når tilskudsreglerne slår endeligt igennem, siger Hanne Christensen. Væsentlig stigning Hos Folkeuniversitetet i Brønderslev har man endnu ikke set effekten af tilskudsnedsættelserne, men formand Lillian Gross forventer, at Folkeuniversitetets tilbud bliver forringet. Tidligere kostede et foredrag Folkeuniversitetet 750 kroner at afvikle, men nu er den andel steget til 1150 kroner. Det betyder, at prisen pr. deltager skal sættes op fra de 50 kroner, det har kostet hidtil, eller også skal der lokkes flere deltagere til hvert foredrag. Det får Lillian Gross til at frygte, at folk fremover kun vil komme til et foredrag, hvis foredragsholderen er kendt. - Det betyder, at vi må vælge interessante, men mindre kendte ansigter fra, og det er en klar forringelse af vores tilbud, der går ud på at få videnskab formidlet videre til befolkningen, forklarer Lillian Gross. På trods af nedgangen i antallet af kursusdeltagere er der måske alligevel håb forude for aftenskolerne. Erfaringer viser nemlig at folk vender tilbage, når de har vænnet sig til de nye priser, og formanden for LOF, Tage Enevoldsen, er da også fortrøstningfuld. - Det er ligesom, når prisen på cigaretter eller spiritus stiger. Folk holder sig væk til at begynde med, men inden alt for længe er de tilbage igen, siger Tage Enevoldsen.