Dronninglund

Forringede vilkår for Dronninglund-borgere

FORRINGELSE:Nu er det nok! Er vores borgmester fuldstændig kommet i lommerne på Brønderslev-politikerne? Som borgere i Dronninglund mener vi ikke, vi skal finde os i alt, hvad Brønderslev-politikerne forlanger af os. Avisindsamlingen i Dronninglund Kommune har fungeret på bedste vis i mange år, og pengene som spejderne har fået ind, er jo gået til et godt formål. Lad dog de flinke spejderne beholde den indtægt, Mikael Klitgaard. Prøv f.eks. at slå i bordet og vis, at du også engang har noget at skulle have sagt! Og med hensyn til affaldstømning hos de private husstande, så er det forslag, der skal have op at vende på mødet i Sammenlægningsudvalget, rent klappe-i-kage! Vi er mange - bosat i landkommunen - som i adskillige år har fået tømt vore containere af private vognmænd hver 14. dag, og dette forhold vil vi kæmpe med næb og kløer for at bevare, idet det har fungeret yderst tilfredsstillende. Er vores borgmester egentlig ikke venstremand? Går venstre ikke ind for privatisering? Lad være med at lade dig kue af en flok ”midtvejspolitikere” fra Brønderslev og prøv at handle, som om du varetager borgernes tarv. Og lad så os borgere være kunder der, hvor vi helst vil handle.