Forringelser

SKATTESTOP:Til Kjeld Mortensen (22.3.): Mig bekendt er de offentlige finanser i minus med 100 mia. kr. Skattestoppet er ikke en garanti for mere velfærd, men for forringelser i det offentlige system.