Forringet vækst for kunst i Nordjylland

Stenild 23. september 2003 06:00

AMTSPOLITIK: 10.9. skriver viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp, at vækstlag skal plejes i alle fag, og at det offentlige med sine handlinger og initiativer skal fremme vækst i nordjysk erhvervsliv, og at det desværre ikke er tilfældet i dag. På det amtslige kulturmøde på Grand i marts gav den konservative Anders Stenild udtryk for, at han opfattede det billedkunstneriske fag som et liberalt erhverv, hvor man bare kunne holde op, hvis man ikke kunne sælge sine ting. Den tankegang udtrykkes i amtets politik. Her er det billedkunstneriske område ikke-eksisterende. F.eks. har man fravalgt at oprette et amtsligt billedkunstråd og afskærer derved amtet fra at få tilført midler fra staten. Og i amtets kulturelle handlingsplan fra 2000 indgår at importere ubetalt arbejdskraft fra de baltiske lande. Amtet har flere gange brugt sine begrænsede ressourcer på at støtte formidlingsstrukturer, baseret på, at kunstnerne ikke får løn. Det betragter jeg som en af grundene til, at ny viden og diskussion på det billedkunstneriske område glider udenom det nordjyske område. Og at man derfor får forringet vækst.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...