Jerup

Forsamlingshus eller kulturhus i Jerup

JERUP: Torsdag 12. februar er der generalforsamling i I/S Jerup forsamlingshus. Formanden Svend Ramsing Larsen udtaler i den anledning, at huset kører godt, både hvad angår udlejningen og de ugentlige bankospil, men at han har modtaget et skriftligt forslag, der går ud på at omdanne huset til et såkaldt kulturhus. Det er et af emnerne, der vil blive drøftet på generalforsamlingen, der begynder kl. 19.30. På valg denne gang er, foruden formanden, Maibritt Person, Poul Møller og Joan Andersen, der som supplenat i årets løb tiltrådte i stedet for Erik Janum, der valgte at stoppe. Af forestående arbejder der skal tages fat på, er en flisebelægning langs østsiden af huset og så skal huset friskes op med en gang maling både ude og inde. Minna