Miljøpolitik

Forsamlingshus får hjælp til at løse støjproblemer

Alt tyder på, at udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Fonden Realdania deler udgifterne

Naboerne klager over støj fra Nørholm Forsamlingshus - nu bliver støjproblemerne sandsynligvis løst. Arkivfoto: Torben Hansen

Naboerne klager over støj fra Nørholm Forsamlingshus - nu bliver støjproblemerne sandsynligvis løst. Arkivfoto: Torben Hansen

NØRHOLM:Nu ser det ud til, at Nørholm Forsamlingshus kan få løst sine støjproblemer, så der stadig kan spilles musik, når der holdes fester i huset. Nye tekniske løsninger skal gøre det muligt at spille musik, uden at det generer naboerne. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skal i morgen tage stilling til, om udvalget vil bevilge penge til formålet. Men der lægges op til, at kommunen betaler omkring halvdelen af udgifterne. I august fik Nørholm Forsamlingshus et påbud om, at der ikke længere må spilles musik i huset, fordi naboer har klaget over støjgener. Og et forsamlingshus er ikke meget værd, hvis der ikke kan holdes fester med musik, mener bestyrelsen for forsamlingshuset, som blev indviet i 2004, efter at Fonden Realdania og Aalborg Kommune havde skudt henholdsvis 800.000 kr. og 1,6 mio. kr. i projektet. Efter forbuddet mod musik har bestyrelsen kontaktet rådgivere for at få dem til at foreslå en løsning. Ingeniørfirmaet Niras har blandt andet peget på, at der skal installeres et mekanisk ventilationssystem og sættes en grøn støjskærm op. Udgifterne vil løbe op i omkring 70.000 kr., men Realdania har tidligere antydet, at fonden vil betale halvdelen, hvis Aalborg Kommune også finder nogle penge til formålet. Og alt tyder altså på, at forsamlingshuset får hjælp. Landdistriktsrådmand Thomas Kastrup-Larsen (S) understreger, at sagen først skal diskuteres i udvalget, men han bekræfter, at der lægges op til, at kommunen betaler halvdelen af udgifterne. - Vi vil gerne være med til at løse problemerne i Nørholm. Forsamlingshuset er et fyrtårnsprojekt, vi gerne vil bakke op omkring, siger rådmanden. Formanden for forsamlingshuset, Henrik Wulff, håber, at støjproblemerne snart er ude af verden. Bestyrelsen har afvist at lægge lokaler til en række fester, fordi der endnu ikke er en løsning på plads.