Sennels

Forsamlingshus i Sennels fylder 100 år

"Thomasminde" blev givet til Sennels Sogns beboere af en udvandrer

Gennem tiderne har Sennels Forsamlingshus lagt gulv til megen morskab - lige fra dans til dilettant. Her et billede fra 1983, hvor Sennels Borgerforening opfører Niels Klapholms Guld. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune).

Gennem tiderne har Sennels Forsamlingshus lagt gulv til megen morskab - lige fra dans til dilettant. Her et billede fra 1983, hvor Sennels Borgerforening opfører Niels Klapholms Guld. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune).

"Undertegnede farmer Thomas Sørensen af Ord i Nebraska i Nordamerika opretter hermed følgende gavebrev". Sådan står der i protokollen over Sennels Forsamlingshus i et - naturligvis - håndskrevet dokument, hvoraf det fremgår, at udvandreren skænker 3500 kroner til Sennels Sogns beboere til opførelse af et forsamlingshus. Formålet var, at huset skulle bruges til foredragssal samt til gymnastik - og idrætslokale. Men før huset kunne blive opført, skulle der findes et sted at bygge, og derfor kan man af protokollen også læse, at en gruppe borgere i 1910 søgte ministeriet om tilladelse til at få et jordstykke af Sennels Præstegaard. 17. september 1911 kunne forsamlingshuset indvies, og 100-års fødselsdagen markeres i morgen, lørdag, med fire timers reception, hvor der serveres en let anretning - og hvor der ifølge et opslag ved købmanden bliver mulighed for at fortælle anekdoter samt vise film og billeder. Det beskedne arrangement understreger den betydning, forsamlingshuset i Sennels har i dag - i forhold til at samle byens borgere. Forsamlingshuset var i første halvdel af 1900-tallet et livligt sted, hvor mænd og kvinder gik til gymnastik sommer og vinter - og hvor der blev holdt ungdomsmøder, foredrag, juletræsfest, fastelavnsfest og dilettant. I 1949 blev der bygget til forsamlingshuset, og i 1970'erne etableredes en ungdomsklub med støtte fra den nye storkommune.