Hobro

Forsamlingshuse på tilskuds-jagt

HOBRO:En henvendelse fra Forsamlinghusenes Samråd i Hobro Kommune - et samarbejde mellem otte lokale forsamlingshuse - har fået en meget positiv behandling i børne- og kulturudvalget, som Jan Hviid er formand for. Forsamlingshusenes Samråd ved Verner H. Kristiansen beder kulturkommunen om et tilskud på 100.000 kroner, som samrådet så selv kan fordele ud fra deres kendskab til husene og deres aktiviteter. - Hidtil har vi brugt af den pulje, der er til renovation af skoler og institutioner, når vi skulle støtte forsamlingshusene. Men den konto er under pres, blandt andet fordi vi har foretaget store investeringer i ventilation og puslerum. Vi har ikke haft råd til at understøtte forsamlingshusene i år. - I udvalget vil vi godt arbejde hen imod, at der afsættes et fast årligt beløb i størrelsesordenen 100.000 kroner til forsamlingshusene, et beløb, som de selv skal forvalte, siger børne- og kulturudvalgsformand Jan Hviid (V). Hviid understreger, at han med denne udtalelse ikke har givet forsamlingshusene nogen garanti, men at ønsket indgår som et led i budgetforhandlingerne. Det er blandt andet ny gulvbelægning og en ny omgang maling, der efterspørges i forsamlingshusene. Det kunne børne- og kulturudvalget høre om og se, da det sidste år besøgte syv af kommunens i alt otte forsamlingshuse.