Forsigtig optimisme om økonomi BUDGET:Byråd har godkendt økonomirapport 1 for 2005 og regnskab 2004

Lokalpolitik 1. juni 2005 06:00

HJØRRING:Kommunens økonomi er ikke "så værst". Sådan vil en ægte vendelbo nok sige, hvis han kigger i årets første økonomirapport over kommunens økonomi. Ganske vist er er der udgiftsstigninger inden for visse områder, men embedsmændene mener ikke, at der er behov for akut politisk indgriben på nuværende tidspunkt, hvilket borgmesteren hilste med tilfredshed, da byrådet godkendte økonomirapporten og regnskabet for 2004. Børne- og undervisningsudvalget, økonomiudvalget og socialudvalget har hver i sær stigninger på cirka en halv million kroner i forhold til det budgetterede. Arbejdsmarkdsudvalgets skrider derimod med 6,2 millioner kroner. Her er årsagen - igen, igen - udgifterne til sygedagpenge, ledighedsydelser og revalidering. Budgettet ser altså styrbart ud, men belært af bitre erfaringer fra tidligere år, manede borgmester Bent Brown (S) til forsigtighed. - Byrådet skal stadig udvise største grad af påpasselighed i vores forbrug og hermed vores udgifter, hvilket vi skal have i tankerne i forbindelse med styringen af økonomien i indeværende år og i forbindelse med med budgetlægningen for 2006, lød borgmesterens opfordring. Byrådet håber i sagens natur, at situationen fortsætter med at se styrbar ud. Man har dog tidligere oplevet at få præsenteret gode tal for udgiftsudviklingen før sommerferien, som i løbet af juli-august skred så meget, at byrådet pludselig skulle spare omkring 20 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen. Den øvelse håber byrådet at undgå i år. Regnskab 2004 viser et anlægsbudget på over 95 millioner kroner, der er brugt til blandt andet renoveringen af plejehjemmet i Fynsgade, ombygningen af plejehjemmet Poulstruplund samt skolerenoveringer i Højene. Regnskabet viser ikke kun udgifter. Kommunen budgetterede i 2004 med indtægter på otte millioner kroner fra grundsalg. I virkeligheden solgte man grunde for 19,5 millioner kroner, som gik direkte i kassen. En tendens der fortsætter i år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...