Lokalpolitik

Forsigtig overgang til de frie valg

Som tidligere spået i disse spalter har byrådet på martsmødet i denne uge sagt ja til at bevæge sig forsigtigt over i den nye frit-valgsordning på ældreområdet. Det skete ved at sige god for en såkaldt godkendelsesmetode, hvor udefra kommende leverandører med mod på at overtage de kommunale opgaver på ældreområdet først skal godkendes af byrådet, inden de af brugerne kan vælges som den foretrukne leverandør af hjælp og/eller pleje i konkurrence med bl.a. kommunen. - Det sker for at sikre en god kvalitet i opgaveløsningen, forklarede borgmester Mikael Klitgaard (V), der samtidig noterede sig, at mange af brugerne fortsat er godt tilfredse med det kommunale tilbud - og at de derfor nok vil bibeholde dette. Der vil i forbindelse med indførslen af den nye frit-valgsordning også blive foretaget en politiske vurdering af, om den nuværende struktur med to ældreområder er den mest hensigtsmæssige - eller om det ville være smartere at have kun ét område.