Forsigtige skridt på vej mod nyt multihus

Hjallerup Samvirke klar til at være fødselshjælper for flere forskellige tiltag i gammel ridehal

HJALLERUP:Hjallerup Samvirke er klar til med forsigtige skridt at hjælpe til med etableringen af et nyt multihus i Hjallerup. Det skal have til huse i den gamle ridehal på Algade, hvor den lokale rideklub har vokset sig så stor, at den nu er på vej imod indflytning i nye og større lokaler på Tryvej - og hvor ejeren af den gamle ridehal, Hjallerup Samvirke, derfor nu skal have fundet en ny anvendelse af ridehallen og de omkringliggende udenomsarealer. Da der tidligere i år blev holdt et åbent hus-møde for - sammen med input fra samvirkets hjemmeside - at få ideer til den fremtidige brug af den gamle ridehal, kom der en masse forslag og ideer på bordet, og efter en række opfølgende møder med idémagerne kunne Erik Topp fra den af Hjallerup Samvirke særligt nedsatte ridehals-arbejdsgruppe på tirsdagens repræsentantskabsmøde i samvirket præsentere de fremmødte for, hvad de i forretningsudvalget mener er det bedste at gøre her og nu. Det skete ud fra en grundlæggende idé om, at ridehallen ikke skulle overdrages til kun én forening, og at de fremtidige aktiviteter i den gamle ridehal ikke skulle fungere som en konkurrent til byens andre aktiviteter. Herefter fortalte Erik Topp, at de planlagte nye aktiviteter i den gamle ridehal skal være etableringen af nye øvelokaler til musik og gøglergrupper, ligesom der i en del af den eksisterende ridebaneafdeling skal skabes plads til etableringen af et nyt veteranmuseum med blandt andet gamle biler, traktorer og motorcykler. Derudover er det tanken at renovere staldbygningen, så der dér kan indrettes et værksted, hvor man på tværs af aldersgrænserne kan få mulighed for at skrue på knallerter og lignende. Slutteligt luftede Erik Topp også muligheden for, at der i det nye multihus kan skabes plads til en udstilling af Hjallerups store kunstner, pastor Laiers værker - hvis altså sønnen Benny Laier giver tilladelse til dette. Erik Topp fulgte herefter op med en bemærkning om, at de i samvirkets forretningsudvalg p.t. kun ønsker at skyde færrest mulige kroner i den gamle ridehal, mens de nye aktiviteter får tid til at finde fodfæste. Det betyder i første ombæring, at der fra samvirkets sidekun vil blive skudt 50.000 kr. årligt i det nye multihus, og mens Erik Topp understregede, at denne fødselshjælp kun vil være af kortvarig karakter, mens de nye aktiviteter i ridehallen får fundet sig selv, så påpegede Erik Topp også, at de 50.000 kr. i 2006 er det minimumsbeløb, der er påkrævet for at få ridehallen til at løbe rundt i overgangsperioden fra gammel ridehal til nyt multihus.