Naturkatastrofer

Forsikringsbranchen beredt på utrolig stor orkan

De danske forsikringsselskaber er blevet kloge af skade og har i dag sikret sig mod orkaner, der er langt større, end den vi oplevede i december 1999. Som eksempel kostede orkanen Topdanmark 2,5 mia. kr. i erstatninger, men det daværende genforsikringsprogram for katastrofe- og stormskader dækkede kun de 800 mio. kr. I dag har Topdanmark dækket sig ind for orkaner, der koster helt op til 3,5 mia. kr., og koncernen har oven i sikret sig med muligheden for et hurtigt banklån på 1 mia. kr. Tryg Forsikring og Almindelig Brand stiller op med stort set tilsvarende tal. Prisen på orkanen hos Tryg var godt 2 mia. kr., hvor de 900 mio. kr. var genforsikret, og i dag er genforsikringen forhøjet til 3,5 mia. kr. - Vi har købt genforsikring for op til 3,5 mia. kr. Det betyder, at en orkan får meget beskeden effekt på vores resultat, forklarer Morten Hu:bbe, der er økonomidirektør i Tryg Forsikring, til RB-Børsen. Almindelig Brand er nu genforsikret for 3,3 mia. kr. mod 930 mio. kr. tilbage i 1999. Orkanen kostede selskabet, der dækker forholdsvist mange landbrugsejendomme, 2,2 mia. kr. Her skal dog tages højde for, at de danske aktiviteter i det tyske forsikringsselskab Provenzial i mellemtiden er købt, så det nye genforsikringsprogram dækker også kunderne herfra. Hos Codan er situationen en anden, da Codan var det eneste af de fire store danske selskaber, som ikke brød loftet på sin genforsikring tilbage i 1999. Codan blev heller ikke ramt i samme grad som Topdanmark og Alm. Brand, der dækkede mange landbrugsejendomme. Codan var i 1999 dækket for 1,2 mia. kr., og orkanudgifterne holdt sig altså inden for den ramme, mens selskabet som de øvrige også er blevet mere forsigtig i dag og nu kan fremvise et genforsikringsprogram på 2,3 mia. kr. En konsekvens af de høje genforsikringer er, at selskaberne selv må dække en større del af de mindre skader for at holde prisen på genforsikringerne på et rimeligt niveau. Alle fire selskaber står med de nye genforsikringsprogrammer selv for erstatninger på op til omkring 100 mio. kr. fra en enkelt storm, mens det såkaldte selvbehold lå på 20-50 mio. kr. inden 99-orkanen. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)