Forsikringsvirksomhed

Forsikringsbranchen gemmer sig bag høje priser på biler

Dyre biler. Det er grunden til, at danske bilforsikringer er højere end andre landes. Sådan imødegår branchen kritikken fra Konkurrencestyrelsen

Det er dyrt at være bilejer i Danmark. Ikke nok med, at priserne på bilerne er højere i Danmark end i de fleste andre lande i EU. Det er også dyrere at få sin bil forsikret. Fra 1992 til 2004 er prisen for en bilforsikring i Danmark tordnet i vejret med 62 procent, mens den i samme periode gennemsnitlige er steget i 15 EU-lande med kun en tredjedel. Informationschef i Topdanmark Anders Lehmann siger, at man her har sat priserne på bilforsikringer ned i de foregående år. På i alt tre år har over 60.000 kunder fået billigere bilforsikringer i Topdanmark alene. Og det på trods af, at erstatningerne faktisk er blevet større siden 2002. - Folketinget blev dengang enige om, at erstatningerne skulle sættes op. Og det er godt, at loven kom, for der var et efterslæb i Danmark. Lægger man det sammen med, at biler koster tre gange så meget i Danmark som i vores nabolande, er de danske priser på bilforsikring naturligvis højere end nogle andre steder, siger Anders Lehmann. Topdanmarks informationschef lægger dog ikke skjul på, at det er gået godt for forsikringer på biler for selskaberne. Men han understreger, at årene forinden har været hårde for branchen. - Jeg mener, at vi gør meget for at sikre gennemsigtighed. Vi har blandt andet Forsikringsluppen.dk, hvor man kan gå ind og sammenligne selskabernes priser. Man kan spørge sig selv, om konkurrencen er hård nok. Det mener jeg den er - hver femte bilkunde skifter forsikring hvert år, siger Anders Lehmann. Mange udgifter I Topdanmark lå combined ratio på bilforsikringer i 2004 på 68,8 og sidste år på 67. Combined ratio sætter udgifter til erstatninger i forhold til præmieindtægter. Ifølge Anders Lehmann skal der lægges udgifter til it, løn, husleje og afkast til aktionærerne oveni: - Og så tjener vi omkring 10 kroner, hver gang der indbetales 100. Man kan så diskutere, om vi tjener for meget, siger informationschefen. I TrygVestas udbetaler koncernen 67 kroner i erstatning for hver indbetalte 100 kroner - oveni betales 14 kroner til omkostninger. Ser man isoleret på den danske del af forsikringsselskabet ligger erstatningsprocenten på 69, mens 11 procent går til omkostninger. Ifølge Konkurrencestyrelsen har nogle selskaber valgt at sætte deres præmier på bilforsikringer ned. GF-Forsikring den 1. januar deres præmier ned med 10 procent for biler med en egenvægt under 1000 kilo. Baggrunden var lavere omkostninger. Også Alka, der er landet 6.-7. største forsikringsselskab, har sat priserne ned fra årsskiftet 2006. Begrundelsen for det fagforeningsejede selskab er, at Alka kun ønsker at have et overskud, der er stort nok til at sikre en effektiv drift. Det er Konkurrencestyrelsen, der påviser den uheldige udvikling for danske bilister i Konkurrenceredegørelsen. Dermed rokkes der for alvor ved forsikringsselskabernes påstand om, at konkurrencen mellem selskaberne er hård. “Udviklingen lægger op til, at selskaberne kunne holde igen med præmiestigninger. Navnlig bilforsikring har der været mulighed for at være tilbageholdende med reguleringer af eller eventuelt at sætte præmierne ned”, konkluderer Konkurrencestyrelsen. /ritzau/