Forsikringsmægler: Danica vildleder

Selskabet afviser fusk med risikotillæg

KØBENHAVN:Danske Banks pensionsselskab Da-nica snupper 309 millioner kroner mere af pensionskundernes afkast i første halvår 2006, end selskabet oplyser om i halvårsregnskabet. Dermed ligner Danicas annoncerede prissænkning fra foråret - i form af et lavere risikotillæg - en illusion. Direktør Søren Lindbo fra forsikringsmæglervirksomheden AON kalder metoden vildledende. - Det støder mig, at Danica siger, at de vil sænke risikotillægget. Men reelt viser det sig, at det ikke er sat ned. Det virker vildledende, siger Søren Lindbo. Også Forbrugerrådet tager afstand fra metoden og efterlyser en mere aktiv rolle fra Finanstilsynets side. Danica oplyser, at de opkræver 215 millioner kroner i risikotillæg, men det reelle beløb, som pensionsopsparerne bliver afkrævet er langt større, nemlig 524 millioner kroner. Danica: Helt reelt Danica Pensions egen vurdering er, at prissænkningen er helt reel, og at den måde selskabet opgør risikotillægget til 215 millioner kroner på, er gennemskuelig for kunderne. Dermed afviser selskabet al kritik om vildledning. - Vi har fortalt, at vores risikotillæg er nedsat. Og vi har i år sænket risikotillægget fra omkring 0,6 procent til ca. 0,5 procent. Vi har klart kommunikeret og anmeldt til Finanstilsynet, at vores risikotillæg også indeholder syge- og ulykkesresultatet. Det samlede risikotillæg udgjorde derfor 0,12 procent i 1. halvår 2006, siger afdelingsdirektør i Danica Pension Jesper Kandrup. De 0,12 procent svarer til de 215 millioner kroner, som selskabet oplyser som risikotillæg i halvårsregnskabet. Det beløb, som fragår i pensionskundernes samlede formue er dog 524 millioner kroner. Forskellen på 309 millioner kroner opstår, fordi koncernen modregner et tab, som koncernen har på at sælge syge- og ulykkesforsikringer. Jesper Kandrup peger samtidig på, at risikotillægget - hvis underskuddet fra syge- og ulykkesforsikringen holdes ude - reelt er faldet i forhold til sidste år. Og det samlede beløb, som Danske Bank har til gode i Danica, når pensions- og forsikringsforretningen gøres op samlet, er på 215 millioner kroner.