Energiselskaber

Forsinkelse kom bag på flytteklare ansatte

Ærgerligt, siger forsyningschef om udskydelsen, som er uden betydning for forbrugerne.

For de ansatte i AKE El-Net, Aalborgs kommunale elforsyning, vakte det alt andet end begejstring, da de forleden fik besked på, at deres ansættelse i elforsyningen var forlænget med en måned. Som nævnt i NORDJYSKE i går betyder en uventet lang sagsbehandling hos konkurrencemyndighederne, at elforsyningen først kommer på Himmerlands Elforsynings hænder 1. juli og ikke som oprindeligt aftalt i dag, 1. juni. - Vi må blive på Hjulmagervej en måned mere, og det var lidt ærgerligt, når vi nu var parate til at rykke ind hos Himmerlands Elforsyning, siger AKE El-Nets chef Gunnar Hejlskov. Ifølge Gunnar Hejlskov "bor" de ansatte bogstaveligt talt i en flyttekasse. Derfor ville de gerne have det overstået. Som en del af aftalen er de ansatte garanteret ansættelse i en periode, og for Gunnar Hejlskov vedkommende gælder, at han fortsætter som konsulent i HEF frem til årsskiftet med henblik på at medvirke til at få den kommunale elforsyning integreret i HEF. 1. januar går han på efterløn. - Jeg fylder 63 år i november, så for mig passer tidspunktet for salget af elforsyningen godt nok, siger Hejlskov. Elforsyningschefen understreger, at for forbrugerne er den forsinkede overdragelse uden betydning, idet det afregningsmæssige helt vil blive afklaret mellem de to elforsyninger. En lille konsekvens har forsinkelsen dog, idet kunderne en måned mere opretholder den rabat på 2,2 øre per kWh, som AKE El-Net har givet sine forbrugere . Forsyningsrådmand Tommy Eggers pointerer dog, at det ikke er noget, der rokker ved et budget. - Med et månedligt forbrug på 300 kWh drejer det sig om bare syv kroner, siger han. Ifølge Eggers har der i øvrigt været risiko for at den 900 millioner kroner store handel ville blive forsinket yderligere en måned. - Som jeg har fået det at vide, bruger Konkurrencerådet normalt fem til seks uger på sagsbehandlingen at regne fra det tidspunkt, hvor rådet har modtaget akterne fra Konkurrencestyrelsen. I denne konkrete situation mener rådet imidlertid, at sagsbehandlingstiden kan mases ned på to-tre uger, og så kan vi nå det til den 1. juli, siger rådmanden.