EMNER

Forsinket skat udløser bøde

AALBORG: Et større installationsfirma i Aalborg er blevet idømt en bøde på 225.000 kroner for at have nølet med skattebetalingen. Ved en gennemgang af regnskaberne fandt skattevæsenet ud af, at firmaet havde færdiggjort en række projekter i 2000, men at der ikke var svaret skat af omsætningen på 2,8 millioner kroner - i alt 900.000 kroner. Anklagemyndigheden mente, at skatteudskydelsen var sket med fuldt overlæg, men Retten i Aalborg mente, at firmaet alene havde handlet groft uagtsomt. Forskydningen af skatten hidrørte i øvrigt fra et firma, som det anklagede firma netop var fusioneret med, og da det opkøbende firma blev klar over, hvad der var sket, blev der straks gjort bestræbelser på at få redt trådene ud og betalt den udskudte skat. Ved at udskyde skat, opnås to fordele. Likviditeten øges her og nu, og samtidig trækker pengene renter. term