Forsinket uddannelsesråd på vej

{ AALBORG: Der var bred enighed og store ord, da Aalborg byråd i november 2004 holdt en temadag om uddannelse. Alle var enige om, at Aalborg skal være en endnu bedre uddannelsesby. Der skulle være uddannelse til alle, og der skal satses både på højtuddannede og folk med korte uddannelser. Flere end 100 repræsentanter fra uddannelsessteder, amt, virksomheder og kommune var mødt op for at pege på nye initiativer, der kunne styrke Aalborg som uddannelsesby. En af de ideer, der endte med at blive vedtaget, var at nedsætte et uddannelsesråd, der skulle koordinere tingene. Men noget uddannelsesråd er der ikke kommet endnu - selvom der har været nedsat et kommisorium og sagen har været behandlet i byrådet. Men i går var uddannelsesrådet igen på dagsordenen - denne gang i Sammenlægningsudvalgets forretningsudvalg. Her var der enighed om at fortsætte arbejdet. - Det tager tid, men nu skulle det komme videre, siger Henning G. Jensen, borgmester og formand for Sammenlægningsudvalget. I første omgang handler det om, at få nedsat uddannelsesrådet. En stribe af de øvrige initiativer kan nemlig først komme i gang når det er på plads.