Redningsvæsen

Forskånet for voldsomme ulykker

Allerede nu mærker Falck virkningen af motorvejen, fortalte stationslederen ved den årlige nytårsparole

BRØNDERSLEV:Falck i Brønderslev ser tilbage på et år med stor travlhed. - Vi har heldigvis været forskånet for de store voldsomme ulykker. Der har dog været ulykker, men vi kan allerede nu mærke, at motorvejen har sin berettigelse, sagde stationsleder Peder Mejlvang i sin nytårstale ved den traditionsrige nytårsparole på stationen i Brønderslev. - Vi har nu kørt i over et år, hvor vi også indenfor brandvæsnet rykker ud til trafikuheld med fastklemte. Vi har været ramt af alvorlige ulykker, hvor I virkelig er kommet på arbejde - og opgaverne er blevet løst, konstaterede Peder Mejlvang henvendt til personalet. Stationslederen konstaterede, at der i året, der gik, har været stort pres på døgnvagterne. - Brønderslev ligger midt i Vendsyssel, og det giver megen kørsel især til ambulancetjenesten. Det er et problem, vi skal have taget fat på i det nye år. Det er blevet til 125 udrykninger til brande og trafikulykker med fastklemte - heraf var 28 dog falske brandalarmer. - I de første syv dage i det nye år var brandfolkene afsted hver nat. Vi sluttede med en voldsom gårdbrand med mange grise, som skulle aflives. Også det klarede I godt og professionelt. Slidt station Stationen i Brønderslev fik et par ord med på vejen i stationslederens nytårstale. - Vi må nok indrømme, at stationen er ved at være slidt. Bilerne bliver vasket ude på gårdspladsen, skolestuen er overfyldt, når vi holder brandøvelser og garagerne er fyldte. Så vores nytårsønske må atter være, at vi engang får en ny, større station. Men sjælen og hyggen kan man ikke tage fra den. Det er en hygge som personalet - enten det er reddere eller brandfolk - selv er med til at skabe. Det er utroligt dejligt at se jeres samarbejde. Faktisk har vi ingået en lokalaftale, som gør, at alle grupper kan arbejde i et fællesskab - det er en lokalaftale, som kun findes i Brønderslev. Det skal vi være stolte af, mener Peder Mejlvang. Stationen i Brønderslev er udgangspunkt for 28 fuldtidsansatte, og stationen har i det forløbne år fået den første kvindelige redder. Peder Mejlvang benyttede lejligheden til at se frem i tiden, og han forudser, at det nye år bliver travlt. - Der sker store omlægninger indenfor sygehusvæsnet, som betyder flere transporter. Efter sommerferien skal vi i gang med atter at dygtiggøre ambulancepersonalet. På brandsiden skal der inden nytår næste år forhandles ny brandkontrakt. Det bliver lidt spændende, da der er lagt op til nye modeller i den nye dimensioneringsbekendgørelse. Ægtefæller og børn var inviteret med til nytårsparolen, og mens de voksne hørte taler og spiste smørrebrød, og kransekage, så hovedparten af børnene video og spiste røde pølser i et tilstødende lokale.