FORSKEL - ELLER EJ

[ Nogle skoler gør langt mere forskel på drenge og piger end andre. [ På Hals Skole fik 20,8 pct. af drengene under 6 i dansk retstavning i sommer. [ Det gjaldt færre end fem pct. af pigerne. [ Også i årene 2000-2005 har kønsforskellen i Hals været markant. - Jeg kan ikke forklare hvorfor, siger skoleleder Per Bødker Andersen. [ På Fjerritslev Skole var der i 2006 ingen piger, der fik under 6 i 2006. [ Det fik derimod hver tiende dreng. [ Samme forskel har skolen haft hvert år, bortset fra 2002. [ Da fik kun tre pct. af drengene under 6 mod 4,8 pct. af pigerne. - Det kan jeg ikke se nogle årsager til, siger skoleleder Dorte Pedersen. [ På Arden Skole følges drenge og piger ad. [ Dog ikke i 2002, hvor flere end hver fjerde dreng og kun 4,2 procent af pigerne fik under 6. - Vores ligelige fordeling i forhold til andre skoler har jeg ingen entydig forklaring på, men 2002-tallet må skyldes, at Ungdomsklassen (klasse for skoletrætte, heraf flest drenge, red.) blev talt med, siger skoleleder Jan Nielsen. Kilde: Undervisningsministeriet, www.uddannelsesstatistik.dk