EMNER

Forskel på folk

(KONTANT)HJÆLP:1. En lovlydig borger står med hatten i hånden og beder om kontanthjælp af nød, bliver afkrævet oplysninger og dokumentation for alle relevante forhold, og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få udbetalt den liden kontanthjælp, vi som fællesskab yder borgere i en økonomisk og presset situation, strammer sig an og prøver at komme videre med sit og sines liv! 2. En eks-minister afsløres i evt. ulovlig embedsførelse - presses af medier og fællesskabets demokratiske retsfølelse vælger at tage betalt orlov til sig selv (med aflønnet suppleant) med den begrundelse ikke at kunne udføre sit hverv som V-politiker i den ophedede og pressede medievirkelighed, han p.t. befinder sig i. Så hellere bruge tiden på et universitetsstudie (historie) på fællesskabets regning, indtil stormen har lagt sig og meningsmålingerne igen går opad! Ovenstående er to vidt forskellige eksempler på to danske borgeres ageren, når de i dagligdagens årsager presses menneskeligt og økonomisk. Forskellen mellem første og andet eksempel er dog at eksempel et til alle tider har måttet klare sig selv og kun i yderste nødstilfælde ty til fællesskabets hjælp og støtte, mens eksempel to er virkelighedens billede på en levebrødspolitiker med et liberalistisk samfundssyn funderet i Danmarks liberale parti Venstre, og det må give en anden synsvinkel på den igangværende krævementalitetsdebat!