EMNER

Forskel på frihed?

Er der forskel på ytringsfriheden i USA og i Danmark?

Det spørgsmål har fået ny aktualitet, efter at den afgående USA-ambassadør i Danmark har gjort sig nogle betragtninger herom i interviews og en ny bog. I USA havde de i sin tid Ku Klux Klan til at hidse amerikanerne op mod de sorte med det formål at genetablere det hvide overherredømme. Resultat: Ghettodannelser og fremmedangst. I Danmark har vi Dansk Folkeparti og Venstre, bistået af De Konservative, til at føre an i angsten for de fremmede. I januar indsættes USAs første sorte præsident, hvilket ifølge ambassadøren er muliggjort ved forsoning mellem minoriteter og magthaverne. Fremfor unødvendige krænkelser af minoriteter besluttede USA at give køb på ytringsfriheden efter forudgående voldelige, kulturelle og racemæssige sammenstød. I stedet for retten til at håne, bespotte og krænke minoriteter ofrede man de individuelle rettigheder til fordel for fred, stabilitet og harmoni - eller som ambassadøren udtrykker det: Vi amerikanere besluttede at give køb på en del af vor ytrings- og pressefrihed for at undgå unødvendige krænkelser af minoriteter. Denne given køb på ytringsfriheden betyder ikke, at en person ved krænkende udtalelser vil blive fængslet. Derimod vil pressen og politikerne straks tage afstand til disse personer. Denne situation kender vi også i Danmark, hvor der gøres meget mod mobning i skolen og på arbejdspladsen. Når det gælder mobning af minoriteter ser vi en fundamental anderledes holdning hos magthaverne. I USA ville krænkelser af muslimer i form af tegninger og indlæg ifølge ambassadøren have medført en kraftig reaktion over for medierne fra USAs præsident. I Danmark oplevede vi en statsminister, der eskalerede konflikten. Forskellen på de to lande, var, at i USA satte man stabiliteten og harmonien højere end den individuelle ret til at håne, bespotte og krænke minoriteter. Ved at tage parti for den tidligere operative chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, kan statsministeren foretage en vending på 180 grader ved gå i dialog med medierne og muslimerne om, at få skabt stabilitet og harmoni i gamle Danmark. Men efter at have oplevet tuneserlovens behandling i folketinget har jeg ingen tro på at konfrontationerne vil stilne af. Tværtimod gør regeringen alt for at puste til ilden. Selv Statsministeren puster sig nu op med lånte ord fra EU kommissionens formand for at fremme ustabiliteten for sit land.