EMNER

Forskel på mænd og kvinder

} LUXEMBOURG: Der er forskel på mænd og kvinder, når det gælder fattigdom og social udstødelse. Derfor skal EU's indsats over for fattige og marginaliserede fokusere særligt på køn for at blive mere målrettet. Det forslag fik social- og ligestillingsminister Henriette Kjær (K) opbakning til i går på et ministerrådsmøde i Luxembourg. - Kvinder og mænd bliver marginaliseret på forskellig måde. Mænd er ofte dem vi ser på gaden som hjemløse, mens kvinderne oftere sidder i en lejlighed, der er dårlig stand, og hvis der er børn, er de oftest hos kvinderne. Kvinderne kan have lige så store problemer, men de er ikke så synlige, og derfor kan det være svære at sætte ind over for dem, siger Henriette Kjær til Ritzau. Andre forskelle på socialt udstødte mænd og kvinder er, at mænd oftere bliver kriminelle, mens kvinder er mere udsatte for at blive prostitueret, og derfor har de ikke brug for samme hjælp. EU har i forvejen fælles strategier og mål for fattigdomsbekæmpelse, og nu skal kønsopdelte statistikker også indgå i fattigdomsbekæmpelsen. - Vi skal være bedre til at lave en indsats, der er særlig målrettet mod kvinder og mænd, for så bliver indsatsen bedre end hvis man bare har et mål om fattigdomsbekæmpelse, siger social- og ligestillingsministeren. /ritzau/