Lokalpolitik

Forskel på rød og blå?

Som offentligt ansatte er vi styret af den årligt vedtagne finanslov i Folketinget. Både i forhold til økonomien og reformerne i kommunerne og regionerne.

Finansloven regulerer, hvor mange ansatte kommunerne og regionen har råd til, og hvordan opgaverne skal udføres, herunder hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Jeg bliver dybt bekymret ved, at regeringen nu er på vej til at godkende, at finansloven (finanspagt) fremover skal bestemmes i EU. Det er svært nok for borgerne og os ansatte at få indflydelse på regeringens finanslov, som bliver vedtaget i det danske Folketing. Hvordan vil det så ikke være, når EU skal bestemme? Ekstra bekymret bliver jeg, når jeg i NORDJYSKE 17.12 kan læse, at Kristian Jensen (V) glæder sig over, at eurolandene er blevet enige om en finanspagt, hvor indholdet grundlæggende er sund borgerlig, økonomisk politik. Derfor skal der være en folkeafstemning om en yderligere afgivelse af vores selvbestemmelse til EU, og hvordan de danske offentligt inddrevne midler skal fordeles i det danske samfund, således at borgerne får indflydelse på, om vi skal indgå i en finanspagt eller ej. Jeg er ikke farveblind, men jeg kunne godt snart tænke mig, at man i handling kan se forskel på, om vi har en rød eller blå regering.