Skolelukninger

Forskel på skoletid

Serritslev Skole foreslår individuel timetildeling til de små skoler

Der er for tiden debat børnenes fremtid i skolerne. Arkivfoto: Jens Morten

Der er for tiden debat børnenes fremtid i skolerne. Arkivfoto: Jens Morten

Skolebestyrelsen på Serritslev Skole foreslår, at man kan overveje, at de mindste skoler som et modtræk mod skolelukninger accepterer i nogle tilfælde at få en lavere timetildeling per elev sammenlignet med de større skoler. - En model kunne være, at timetildelingen til små skoler blev efter en konkret vurdering, hvori der f. eks. kunne indgå muligheder for samlæsning, set i forhold til børns forskelligheder fagligt såvel som socialt de enkelte år, lyder det på bestyrelsens vegne fra Inge Mariager Larsen og Kirsten Zakariassen, formand og næstformand i skolebestyrelsen på Serritslev Skole. Inge Mariager Larsen uddyber forslaget: - Det kan godt være, at de store skoler skal have vejledende timetal, mens vi kan have mindre end vejledende timetal, fordi vi i nogle tilfælde kan køre samlæsning, siger hun og peger på, at skolen har to meget små årgange på fem og syv børn, hvor det er en mulighed - og at tre-fire årgange kan gå sammen med to lærere i gymnastik i gymnastiksalen. Der er dog også for eksempel en årgang med 23 børn, men i nogle tilfælde vil det kunne lade sig gøre. - Måske kunne vi få en model, hvor man ser på, hvad for en gruppe børn vi har, og mængden af børn. Måske kunne man lave et eller andet projekt i et år. Nogle af de ting vil vi gerne i dialog med udvalget om og se, hvad vi kan byde ind med, og hvad vi måske kan skrue ned til, siger Inge Mariager Larsen, der peger på, at der også kan være fordele ved samlæsning, fordi nogle børn i 2. klasse, som for eksempel er på 1. klasses niveau i nogle fag og omvendt, så kan blive undervist sammen. - Vi kan i perioder lave projekter sammen, hvor vi blander børnene, siger hun. Tid til at belyse ting Skolebestyrelsen i Serritslev er samtidig positive overfor den idé, som Ole Jespersgaard tidligere er kommet med i NORDJYSKE - nemlig at man kan finde de fem mio. kroner, der mangler i 2011 nu på generelle besparelser, og så tage sig bedre tid til debatten omkring, hvor de 12. mio, der skal spares i 2012, skal komme fra. - Så kan vi få alle forslag rigtigt belyst, og der er tid til at tænke nyt. Vi kan få belyst, hvad det betyder for vores børn og få de bløde værdier belyst - så det ikke kun handler om tal, siger Inge Mariager Larsen. Skolebestyrelsen peger blandt andet også på en ny ledelsesstruktur som en mulighed for alternative besparelser. - Vi kunne godt forestille os, at vi kom under ledelse af Skolegades Skole. Eller det kunne være to små skoler, der deler en leder, siger Inge Mariager Larsen. I Serritslev er der planer om et borgermøde, hvor der skal være en paneldebat omkring skolestrukturen. Samtidig opfordrer skolebestyrelsen til, at mange møder op til næste byrådsmøde, som er 3. november.