Forskel på tilskudsordningerne

Medlemmer ”ude fra” udløser tilskud i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Brønderslev Svømmeklub modtog et tilskud på 371.926 kroner for 2005 fra Brønderslev-ordningen, der er en kommunal tilskudsordning for de lokale foreninger. Men hvordan fremtidens tilskud strikkes sammen i forbindelse med kommunesammenlægningen er endnu uvist. Brønderslev Svømmeklub har et stort antal medlemmer under 25 år, der ikke er bosiddende i Brønderslev Kommune. Og Brønderslev Kommune har valgt at yde tilskud til medlemmer i klubberne uanset om medlemmerne er bosat i Brønderslev Kommune eller de bor i Hjørring, Østervrå eller andre steder i landsdelen. Dronninglund Kommune, som Brønderslev Kommune lægges sammen med, yder ikke tilskud til medlemmer, der er bosat uden for kommunen. Efter sommerferien skal politikere og embedsmænd i gang med at drøfte hele fritids- og kulturområdet i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune, og her vil en af opgaverne være, at nå frem til en fælles Brønderslev-Dronninglund tilskudsordning. Brønderslev-ordningen kan opsiges med et års varsel. Og Brønderslev Svømmeklub og kommunens øvrige foreninger bliver hermed afregnet for 2006 på samme vis, som de blev det i 2005. Brønderslev-ordningen er sammenstykket af et grundtilskud per medlem, tilskud til uddannelse, tilskud til trænere, stævnedeltagelse og rekvisitter. - Der er afsat 396 kroner i tilskud per medlem under 25 år i Brønderslev-ordningen, men tilskuddet til den enkelte klub er ikke nødvendigvis på 396 kroner per medlem. Tilskuddet afhænger af, hvad foreningerne har af dokumenterede udgifter indenfor de forskellige kategorier, som der ydes tilskud til, fortæller sekretariatsleder Else Simonsen, fra Børne- og kulturforvaltningen. - Men udgangspunktet er, at der er 396 kroner per medlemmer. Bliver pengene ikke brugt til dokumenterede udgifter, bruger man resten til at supplere medlemstilskuddet op - altså øges grundtilskuddet, forklarer Else Simonsen.