Tversted

Forskel på top og bund

S:Afdøde medlem af Socialdemokratiet, LO-formand, Thomas Nielsens dekret: "Vi har sejret ad helvede til", sagt om hans dengang betydeligt flere medlemmer end i dag, rinder én i hu, når man læser NORDJYSKE's Weekend (25.6.), hvor bladet har et oplysende og interessant interview med en tidligere topfigur i LO, Lillian Knudsen, fra sommerhuset i Tversted. Udover at kunne læse om Lillian Knudsens livsforløb, erfarer vi, at hendes mand, nuværende LO-formand, Harald Børsting er taget ud for at spille golf, mens interviewet pågår. Desuden får vi at vide, at den daglige domicil er et hus ud mod vandet i det fashionable Dragør ved København, som ægteparret købte i 1996, dengang det var billigt. Med indignation konstaterer Lillian Knudsen, at "i dag kan vi sælge det for, ja. jeg ved ikke hvor mange gange mere". Ægteparret Børsting/Knudsen er givetvis de eneste, der ikke planlagde efter, at sådant kan ske! Lidt kapitalist har man da lov at være. Men det er de ikke ene om at være i toppen af Socialdemokratiet. Interviewet er blevet til med bl.a. baggrund i Lillian Knudsens bog, "Den sidste klassekamp", en titel, hun fortryder i dag, siger hun. Jo, gamle Thomas Nielsen har nok ikke helt uret om det gamle arbejderpartis skæbne. Der er der også forskel på top og bund.