Forskel på vejledning om fødested

Lægen har stor indflydelse, når gravide skal vælge fødested

FREDERIKSHAVN:Der er forskel på den rådgivning, gravide får hos deres egen læge i Frederikshavn og Hobro om valg af fødested. I Frederikshavn-området får de gravide at vide, at en fødsel på den lokale fødeafdelingen nærmest er at sammenligne med en hjemmefødsel, fordi der ikke er læger på afdelingen. I Hobro-området er udgangspunktet, at ukomplicerede fødsler sker i Hobro, hvis den gravide ønsker det. Konsekvensen er, at der i Hobro er dobbelt så mange gravide, der vælger at føde lokalt end i Frederikshavn. Hvis graviditeten er forløbet helt normalt, kan den gravide både i Hobro og Frederikshavn vælge mellem den lokale jordemoderstyrede fødeafdeling eller specialafdelingen i henholdsvis Aalborg og Hjørring. Formanden for de praktiserende læger i Frederikshavn Lis Haack Olsen, er ikke tilhænger af fødeafdelinger uden læger. - Det er en gang hjemmefødsler på sygehuset, og det kan vi ikke anbefale. Tiden er ikke til hjemmefødsler, og vi vil ikke risikere noget, siger hun. Lis Haack Olsen understreger, at lægerne snakker med de gravide og informerer dem om mulighederne. Hvis der på forhånd er tegn på noget, der kan medføre komplikationer ved fødslen, skal fødslen ske på en specialafdeling. Det er udelukkende gravide med udsigt til en normal fødsel, der kan vælge at føde i Frederikshavn. - Men en fødsel er aldrig normal, før den er overstået. Der er altid en risiko for, at der sker noget uventet, siger Lis Haack Olsen. Samme opfattelse har praktiserende læge i Frederikshavn Kaj Bernth: - Vi mener, sikkerheden er for lille. Der er ikke tvivl om, at det er gode jordemødre, men vi kan ikke anbefale det. Vi er patienternes advokat, og børn skal fødes så sikkert som muligt, siger Kaj Bernth. Lise Storm er praktiserende læge i Sønder Onsild ved Hobro, og hun har ikke problemer med at anbefale den lokale fødeafdeling. - Vi har en god fødeafdeling med gode jordemødre. Hvis jeg forventer en ukompliceret fødsel, så bliver det i Hobro, hvis den gravide ønsker det, siger Lise Storm. Fokus på fødeafdeling Der er kommet fokus på fødeafdelingen i Frederikshavn, fordi kun 17 procent af de fødende fra Frederikshavn Kommune har født på den lokale afdeling, siden den blev jordemoderstyret 1. marts i år. Til sammenligning føder 38 procent af de fødende fra Hobro Kommune på det lokale sygehus. Amtets sundhedsforvaltning peger på, at det kan være manglende tillid til sikkerheden, der får mange til at vælge fødeafdelingen i Frederikshavn fra. I den forbindelse bliver det nævnt, at den vejledning, gravide får i forbindelse med valg af fødested, har stor betydning. Det peger jordemoder Anette Brix Hansen fra fødeafdelingen i Frederikshavn også på. - Den gravides egen læges ord har meget at sige, siger hun. Siden 1. marts er der født cirka 10 børn i gennemsnit om måneden i Frederikshavn, og derudover er der i hele perioden sket 17 overførsler til Hjørring. - Alle overførsler er sket helt uden komplikationer. Der er ikke nogen af de gravide, der har født på landevejen, og de har heller ikke født umiddelbart efter, at de er kommet til Hjørring. Deres egen jordemoder er fulgt med til Hjørring, så de ikke skal skifte, fortæller Anette Brix Hansen. Jordemødrene er meget opmærksomme på selv små tegn på, at der kan opstå komplikationer ved fødslen. - Komplikationerne opstår ikke akut. Der er mange små forvarsler, og i tæt samarbejde med lægerne i Hjørring beslutter vi at overføre den gravide ved det mindste forvarsel. Hvis veerne er gået i gang, giver vi noget ve-svækkende, så der falder ro over både mor og barn under overførslen, siger Anette Brix Hansen. På de jordemoderstyrede fødeafdelinger bliver der ikke givet medicinsk smertelindring, men alternativ smertelindring, blandt andet akupunktur. - Men det har vist sig, at når der er en jordemoder omkring den fødende hele tiden, så er der ikke så stort behov for smertelindring. Her har vi tid til den fødende, og det giver stor tryghed, siger Anette Brix Hansen. Amtets sundhedsudvalg har besluttet at undersøge, hvorfor de gravide i Frederikshavn vælger som de gør, og hvad der skal til, for at flere vil vælge at føde på den lokale fødeafdeling.