Betalingsmidler

Forskel skyldes lav rente

NORDJYLLAND:Det danske pengepolitiske krudt bruges på at sikre, at den danske kronens kurs ligger fast over for euroen. Det svenske krudt bruges på at holde landets inflationen stabil. Ifølge Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, skyldes kursforskellen på den svenske og danske krone de forskellige pengepolitiske målsætninger. Inflationen i Sverige skal ligge på omkring 2 procent.Men den er i øjeblikket på minus 0,1 procent - altså deflation. Det kan korrigeres med et drastisk fald i renten. - Danmark har holdt en høj rente for at fastholde kursen over for euroen, mens Sverige har sænket renten og oplevet et fald over for euroen. Dermed vil den danske krone styrkes over for den svenske, siger Jens Nyholm og tilføjer, at den svenske krone er faldet endnu mere i forhold til euroen.