Lokalpolitik

Forskellen er næsten ens

Serviceniveauet i Løgstør er omtrent som i Hadsund, mener Løgstørs borgmester

LØGSTØR:Det er bestemt ikke med borgmester Jens Lauritzens gode vilje, at Løgstør - sammen med Brovst - ligger i top i Nordjylland i 2003, når det gælder kommuneskat. - Hovedproblemet er ikke, at vi vælter os i kommunal service. Forskellen mellem os og Hadsund, der har Nordjyllands laveste udskrivningsprocent, er på det felt minimal, siger Jens Lauritzen. I øvrigt sammenligner Løgstør tit sig selv med Hadsund, fordi de to kommuner har en struktur og en størrelse, der ligner hinanden meget. - Vi kan se, at de i Hadsund har været dygtigere til nogle ting end os. Men når det gælder serviceniveauet, følges vi meget godt ad, siger han. På nogle områder - for eksempel børnepasning og ældrepleje - bruger Hadsund faktisk lidt flere penge pr. indbygger, selv om skatteprocenten her er lavere. Til gengæld bruger Løgstør lidt mere på skoler, sport og fritid. Skæv udvikling At udskrivningsprocenten næste år alligevel er 2,3 procentpoint højere i Løgstør end i Hadsund, skyldes efter borgmesterens mening primært, at vi "mere eller mindre tilfældigt" har fået større lovbundne sociale udgifter. - Vi var i sin tid glade for, at man flyttede statslige sociale institutioner til kommunen. Nu er betalingsfordelingen ændret, og vi står med en stor del af det økonomiske ansvar for beboerne. Samtidig rammes vi også på andre punkter af en skæv udvikling i de sociale udgifter, siger han. Jens Lauritzen har regnet på tallene: Hvis Løgstørs udgifter på det sociale område lå og ikke som nu over landsgennemsnittet, ville kommunen netto spare 12-15 mio. kr. næste år. - I så fald var skatteprocenten 21 og ikke 22,5, fastslår han. Borgmesteren efterlyser mere råderum til kommunalpolitikerne. Det kan - som omtalt på forsiden - ske enten ved, at staten overtager lovbundne sociale udgifter, eller ved at kommunerne får lov til selv at fastsætte niveauet på en række af disse: - Vi har alt, alt for få muligheder for at gøre noget ved vores situation. Og når vi prøver at forbedre vores udgangspunkt, får vi alt for tit at vide, at dét eller dét er ulovligt, siger han med adresse til kommunens plan om nedrivning af lidet bevaringsværdige ejendomme, som handelsmanden Jens Låsby-Svendsen havde købt og.lejet ud til tilflyttere på overførselsindkomst Samtidig kritiserer han VK-regeringen for at have udskudt en planlagt revision af de kommunale udligningsordninger fra 2004 til 2006: - Det betyder, at vi i mange kommuner har endnu nogle meget, meget svære år foran os, fastslår Jens Lauritzen.