Forskellen er til at få øje på

Rundspørge viser at optikernes rådgivning er vidt forskellig

NORDJYSKEMedier har foretaget en rundringning for at tjekke, hvilke svar man får, når man ringer og spørger optikere til råds om døgnlinser. NORDJYSKE satte en kvindelig medarbejder, der bruger kontaktlinser, til at ringe rundt og stille spørgsmål. Dels til prisen, men i særdeleshed til om det er forbundet med problemer at bruge døgnlinser. Det fik hun mange forskellige svar på. Efterfølgende har NORDJYSKE kontaktet optikerne igen for at spørge, hvorfor de svarede, som de gjorde, og høre nærmere om, hvad deres politik er. Her følger uddrag fra rundspørgen samt optikernes efterfølgende kommentarer. En komplet udskrift af de oprindelige forespørgsler kan læses på www.nordjyske.dk Nyt Syn, Nørregade i Aalborg: Det sagde de: ?: Okay, er der så ellers problemer med døgnlinserne, eller er de lige så gode som det, jeg kender? - Ja, det skulle de være. ?: Så der er ikke noget, jeg sådan skal være bekymret for ved at bruge dem? - Nej, nej det er der ikke. Det siger de nu: - Man bør sige til folk, at der er en øget risiko, og når de kommer herind personligt, bliver rådgivningen også anderledes konkret. - Som linse betragtet er døgnlinsen bedre, fordi iltgennemstrømningen er større. Vi har mange, der bruger den som daglinse af den grund. Det at sove med linsen er noget sekundært. - Vi behøver ikke at oversælge døgnlinsen. Sælger vi ikke den, sælger vi en anden, siger optometrist Jørgen Antonsen. Louis Nielsen, landsdækkende kundeservice: Det sagde de: ?: Er det så...er der problemer med dem, eller er de lige så gode, som dem jeg kender...sådan nogle éndagslinser? - Ja, altså de er jo ilt-gennemtrængelige også. Der skulle ikke være nogle problemer med dem. Altså, der er jo nogle enkelte, der ikke kan tåle linser. ?:Okay, men der er ikke noget, som jeg sådan skal være bekymret for...? - Nej, sådan set ikke. Hvis der skulle være et eller andet med dem, jamen det vil jo fremkomme, når nu man tjekker dig, når der er gået 14 dage. Det siger de nu: - Vi er enige i, at døgnlinser kan være problematiske, og når folk kommer ind til vore optikere, får de også at vide, at der en øget risiko. - Vi kører med hyppige kontroller i indkøringsfasen og opfølgning efter 14 dage og tre måneder. Heldigvis ser vi få problemer, men vi er også meget påpasselige med eksempelvis unge mennesker, som er i en særlig risikogruppe. - Der kan være noget om, at vores kundeservice bør oplyse om den øgede risiko, når folk ringer og spørger direkte til problemer. Det vil jeg følge op på, siger udviklingsdirektør Mads Nygaard. Thiele, Bispensgade i Aalborg: Det sagde de: ?:I anbefalder det på ingen måde? - Nej, at sove med linser generelt, synes vi ikke er en særlig god idé, men vi har linserne, og vi har nogle enkelte, som kører på det, som for eksempel er inde ved militæret, eller hvor man har svært ved at få dem taget ud. ?: Så det er bedre, hvis jeg... - Det er bedre at lade være, kan man sige. Det siger de nu: - Thiele har som kæde valgt at fraråde at bruge døgnlinser, siger Jan Falsig. Baggrunden er usikkerheden om eventuelle skadevirkninger, også på længere sigt. Derfor har kæden valgt at gå med både livrem og seler. ............................................ Synoptik, Algade i Aalborg: Det sagde de: ?: Er der så problemer med det, eller er det sådan ligesom det, jeg kender fra éndagslinser? - Altså, det er jo en anden linse. Som udgangspunkt er der ikke problemer. Det er jo derfor, altså for at starte med den her linse, skal man jo starte op på en lidt speciel måde. Altså du kan ikke sove med den lige fra starten af. Øjnene skal lige vænne sig til linsetypen her. ?:Men ellers er der ikke problemer? - Nej, det skulle der ikke være nej. Synoptik, Danmarksgade i Frederikshavn: Det sagde de: ?: Så der er ikke noget at være bekymret for ved at skifte til dem? - Nej, altså hvis der er nogle ting, at man siger...man er måske lidt usikker på, om det fungerer lige præcis til dig, så får du ikke lov til at starte op med dem. ?:Nå, jamen hvordan kan I se det? - Jamen, det kan man se på den måde, øjnene reagerer i den prøveperiode, man så kommer igennem. ?: Og hvis der ikke er problemer i prøveperioden, behøver jeg ikke at være bekymret for noget? - Overhovedet ikke. Synoptik, Springvandspladen i Hjørring: Det sagde de: ?:Okay godt nok, er der så...er der problemer med den, eller er det som éndagslinser, som jeg kender det? - Hvad tænker du på med hensyn til problemer? ?:Jamen sådan noget man kan være bekymret for ved at bruge dem? - Nej, altså vi sælger jo kun noget på markedet, fordi det må og kan lade sig gøre ikke også, så altså hvis der bliver nogle komplikationer, jamen det er igen hele tiden noget, vi har hånd i hanke med. Det siger de nu: Hos Synoptik behandles denne type henvendelse fra pressen i hovedkvarteret i Rødovre. NORDJYSKEhar sendt en række spørgsmål til assistant CEO Rasmus Planck, som meddeler: "Butikkerne har til jeres medarbejder udtalt sig i overensstemmelse med firmaets koncept på området, og vi har derudover ingen kommentarer til debatten". ............................................ Ganer & Robenhagen, Gravensgade i Aalborg: Det sagde de: ?: Er der problemer med det, noget jeg skal være bekymret for, eller er det bare som det, jeg kender fra éndagslinser? - Æh nej, vi skal lige have dig ind til en kontrol. ?:Ja, altså jeg skal ind til kontrol, men sådan noget jeg skal være bekymret for ved at bruge dem. Det er der ikke eller...? - Nej nej, det er der ikke noget af. ?:Det kører fint ligesom éndagslinser. - Ja. Det siger de nu: - Virkeligheden er, at der er et produkt og en efterspørgsel, og vi skal gøre det så godt og sikkert som muligt at bruge det. - Vi ser meget få problemer, men vi er også meget nøje med, hvem vi giver døgnlinser. Børn kan ikke få det, og unge er en anden risikogruppe. De typiske kunder er voksne, som lever stille, roligt og stabilt, så de kan styre døgnlinserne. - Vi er i øvrigt ved at skifte politik, så vi siger, at folk ikke bør gå med dem i mere end 14 dage, og jeg tror, at fremtiden bliver døgnlinser på ugebasis, siger Per Robenhagen. Det er en sekretær, der har besvaret NORDJYSKEs forespørgsel. På spørgsmålet om ikke en ansat, der ikke er optiker eller optometrist, bør afstå fra at svare på, om døgnlinser giver problemer, siger Per Robenhagen: - Jeg ved ikke, om en sekretær skal svare på, om noget er farligt. Hasseris Optik, Hasseris Bymidte i Aalborg: Det sagde de: ?:Er der så nogle problemer med de her døgnlinser, eller er de lige så gode som det jeg kender fra éndagslinser? - Altså, de er jo...de giver jo op til syv gange så meget ilt til øjet, som éndagslinserne gør. ?: Okay, og det er godt eller hvad? - Ja, jo mere ilt, de giver øjet, jo bedre. Så man kan sige, det er uden tvivl en sundere linse, men der er jo altså nogle øjenlæger, der mener, at man skal holde sig fra dem, fordi man generelt ikke skal sove med linser. Det siger de nu: - Jeg er ikke enig i, at døgnlinser giver flere problemer. Jeg kender ingen eksempler selv, men man er jo også nødt til at rette sig lidt efter øjenlægerne. - Hvis nogle øjenlæger mener, at der er en øget risiko, så bør vi sige det til kunderne, så de selv kan forholde sig til, hvad de vil, siger optiker Per Kristensen. Læs den komplette udskrift af NORDJYSKEs oprindelige samtaler med optikerne på www.nordjyske.dk