Forskellig holdning til chat

{ Skolerne i Hobro Kommune har vidt forskellige holdninger til elevernes brug af computere og chat i frikvarterne. På Søndre Skole kan eleverne ikke længere chatte på børneinternetsiden Arto.dk, efter at skolen havde episoder med store piger, der var hårde ved hinanden gennem Arto. - Det forstyrrede undervisningen, så lærerne skulle bruge meget tid på at rede trådene ud bagefter. Efter rådgivning fra kommunens it-afdeling fik vi lukket siden, fortæller inspektør John Schulz. 10. klasse på skolen på Kirketoften (hvor eleverne er i alderen 16-17 år) havde sidste skoleår problemer med, at elever truede og mobbede hinanden via internettet. Det har dog ikke fået skoleledelsen til at lukke for elevernes adgang til chatrooms i skoletiden. - Vi vil hellere bruge dialog og snakke med eleverne om det uhensigtsmæssige i at mobbe. - De skal nå til en erkendelse af, at det de skriver - for dem måske lidt sjovt og hurtigt, men lige på og hårdt - har en effekt på modtageren, siger skoleleder Elo Nielsen.