Lokalpolitik

Forskellige breve i vandværks-tvist

Politiet vægtede, at kommunen trak anmeldelse tilbage

Dette brev er sendt til Brønderslev Kommune, og heri fremgår det, at vicepolitimesteren har lagt vægt på, at Brønderslev Kommune trak anmeldelsen mod Karl Emil Nielsen tilbage, da formanden indsendte regnskab og budget.

Dette brev er sendt til Brønderslev Kommune, og heri fremgår det, at vicepolitimesteren har lagt vægt på, at Brønderslev Kommune trak anmeldelsen mod Karl Emil Nielsen tilbage, da formanden indsendte regnskab og budget.

BRØNDERSLEV:Da anklagemyndigheden opgav at rejse tiltale mod formand Hellum Vandværk, Karl Emil Nielsen, lagde politiet i sin afgørelse vægt på, at Brønderslev Kommune havde trukket sin politianmeldelsen tilbage. Det fremgår af et brev sendt fra vicepolitimester Morten Holm til Brønderslev Kommune. Kommunen valgte efter nytår at skride til politianmeldelse af byrådsmedlem Karl Emil Nielsen, idet han som formand for vandværket i Hellum ikke havde indsendt takstblad for 2005, regnskab for 2004 samt budget for 2005 inden 1. august 2004. Og efterfølgende nægtede han at efterkomme et påbud. Vandværkets formand valgte dog at indsende papirerne i februar i år - ifølge eget udsagn, fordi vandværket skulle have godkendt nye takster. Og med de ønskede oplysninger i hænde, besluttede kommunen at trække anmeldelsen tilbage. Karl Emil Nielsen konkluderede i NORDJYSKE i går, at Brønderslev Kommunes tilbagetrækning af anmeldelsen ikke havde indflydelse på politiet beslutning om at opgive påtale. Men den konklusion holder ikke. Vægter tilbagetrækning I et brev til Brønderslev Kommune og Karl Emil Nielsen skriver vicepolitimesteren ganske vist, at der ikke bliver rejst påtale mod Hellum Vandværks formand, idet anklagemyndigheden ikke vurderer, at videre forfølgning af sagen kan føre til, at Karl Emil Nielsen findes skyldig. Men i brevet til kommunen står der videre: "Jeg har i den forbindelse navnligt lagt vægt på, at De (Brønderslev Kommune red.) i skrivelse af 3. marts 2006 har bedt om, at sagen trækkes tilbage, idet De har modtaget ovennævnte material." Denne sætning står ikke at læse i brevet til Karl Emil Nielsen. Og vandværksformanden har derfor konkluderet, at han ikke kan dømmes for at undlade at indsende oplysningerne. Han tilkendegiver samtidig, at han heller ikke fremover vil indsende oplysningerne til kommunen. Tilsynspligten Brønderslev Kommune henviser i et notat til lov om vandforsyning, hvori der præciseres, at ejeren skal give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vandforsyningen. "Kommunalbestyrelsen har en generel tilsynsforpligtigelse, hvilket blandt andet betyder, at den skal undersøge og sikre sig, at forbrugerne kun opkræves beløb, som er baseret på et godkendt materiale. Kommunalbestyrelsen skal også sikre sig, at forsyningen økonomisk hviler-i-sig-selv, det vil sige, at taksterne ikke er i strid med vandforsyningsloven.", står der blandt andet i notatet fra teknisk forvaltning. "For at dette tilsyn kan føres, skal kommunalbestyrelsen have såvel regnskab som budget i hånden.", lyder forvaltningens konklusion. Stridens kerne er dog, om kommunen skal have oplysningerne i hænde hvert eneste år. Karl Emil Nielsen mener, at det er tilstrækkeligt, at kommunen får oplysningerne, når der sker ændringer af taksterne. Mens Forsyningsudvalget og teknisk forvaltning i samråd med kontaktudvalget for de private vandværker har vedtaget, at vandværkerne skal indsende oplysningerne hvert år. Det sker for at såvel vandværker som kommune sikrer sig, at der er tjek på penge og tal. Regnskaber, budgetter samt takstblade skal fremlægges hvert år til generalforsamlingen for de enkelte værker.