Forskellige erfaringer med nye beboerråd

PLEJE:Som svar på Birthe Jørgensens læserbrev i NORDJYSKE 11. marts om behov for pårørende i beboerråd på plejehjemmene: Da den nye bestemmelse om beboer-/pårørenderåd kom, blev der besluttet en øveperiode. Herefter har udvalget så været rundt til møder på plejehjemmene i kommunen, hvor vi holdt møde med beboer-/pårørenderådene, herunder plejehjemslederen. Det viste sig, at erfaringerne har været forskellige, og du har ret i, at det i hvert fald i perioder kan være vanskeligt at finde beboere, der kan/vil påtage sig opgaven at sidde med i rådet. Det har dog vist sig at kunne fungere nogle steder, således at der rent faktisk har været et råd med beboere, der har drøftet relevante emner fra dagligdagen. I socialudvalget har vi valgt at lægge vægt på, at der så vidt muligt skulle sidde beboere i rådet, da det jo er deres hjem og deres dagligdag, det handler om. Det viser sig også nogle steder, at det faktisk kan lade sig gøre at få en dialog og meninger frem om de emner, der bliver drøftet. Jeg er helt enig med dig i, at visse beboere på vore plejehjem ikke vil være i stand til at deltage i eller forholde sig til dette, og derfor er det så også sådan, at rådet kan suppleres op med pårørende. Jeg forestiller mig også, at pårørende i den jævnlige kontakt med deres familiemedlem kommer ind på emner omkring dagligdagen, og der vil selvfølgelig altid være mulighed for en åben dialog med plejehjemmets personale og ledelse.