Forskellige holdninger til afgørelse for boformer

Ældrerådsmedlem og borgmester finder det vigtig med nødvendige plejeboliger til ældre i Nørager fremover.

Ikke alle er lige begejstrede for at 16 handicappede efter planen nu rykker ind i en særskilt fløj på ældrecentret i Nørager. Blandt dem er ældrerådsmedlem og tidligere viceborgmester i Nørager Kommune, Børge Kjær (A). Han frygter, at byens mange ældre fremover skal rykke til helt andre byer i Rebild Kommune for at få en plejehjemsplads. Borgmester Anny Winther (V) finder det også oplagt at bevare et rimeligt antal ældreboliger i en by af Nøragers størrelse samt fortsat at sikre aktivitetsmuligheder for beboerne. Ansatte samt pårørende til de 16 handicappede beboere på de to nuværende boformer i Støvring og Terndrup er derimod glade for den politiske flertalsbeslutning på byrådsmødet torsdag aften om en fælles flytning til ældrecentret i Nørager.