Skagen

Forskellige satser

Når der er tale om ophugningsstøtte til fiskekuttere, deler EU og den danske stat udgifterne ligeligt. Ved projekter, hvor der ydes tilskud til forarbejdning af fisk, er den samlede støtte, som en virksomhed kan opnå, på 20 procent af omkostningerne. Her skal den danske stat levere fem procent af omkostningerne, mens EU-støtten er på tre gange så meget. Under EU"s strukturfonde hører FIUF-programmet, der har til formål at fremme omstilling og udvikling i fiskerisektoren. I 2004 omfattede programmet tilsagn for ca. 275 millioner kroner. Det var sidste år Hirtshals, Hanstholm, Esbjerg og Skagen, der modtog flest midler fra programmet.