Lokalpolitik

Forskelsbehandling

Der er åbenbart forskel på behandlingen af budgetterne i Hjørring kommune når det drejer sig om godkendelse af budgetterne for AVV I/S og Hjørring Vandselskab A/S.

I førstenævnte tilfælde har Udvalget for Teknik og Veje underkendt AVVs budget for 2009, idet det indeholder almindelige fremskrivninger, hvad der tidligere er blevet konfirmeret i den gamle bestyrelse for AVV. Udvalget kræver at AVV skal leve op til kommunens egne intentioner om at holde budgettet i ro, et krav som medejeren Brønderslev kommune ikke er enig i. Det kan jeg godt forstå. Da jeg i sidste byrådsperiode var næstformand i AVVs bestyrelse, kender jeg udmærket forholdene indefra. Når jeg tænker tilbage har der altid været rejst kritik fra Udvalget for Teknik og Miljø i den tidligere Hjørring kommune, når vi har haft vores budgetforhandlinger. I nogle tilfælde har der været baggrund for en kritik, men efterhånden var der en fornemmelse af, at man kun rejste kritikken for kritikkens skyld. Vi fik i perioden indført i budgettet, at dette blev pristalsreguleret, ligesom vi hvert år sagligt tog stilling til eventuelle takststigninger. Jeg har altid været af den opfattelse, at prisen for affaldsbehandling i AVVs dækningsområde har været billig målt med den service, der ydes. Tænk på, at vi kan få tømt vores affaldscontainer eller byttet affaldssæk en gang om ugen, ligesom vi kan aflevere vores øvrige affald på en af de mange genbrugsstationer i kommunen for 1.900 kr. om året. Driften af dette har naturligvis sin pris, og derfor skal politikerne også anerkende, at det serviceniveau de har besluttet der skal eksistere, også har en pris. Derfor er der behov for at fremskrive budgetterne med de almindelige prisfremskrivninger. Den foreslåede prisfremskrivning for 2009 var på 8,30 kr. pr. indbygger og skulle anvendes til at dække de omkostninger sidste forårs overenskomster havde. Der er således ikke tale om noget astronomisk beløb der vælter folks privatøkonomi. Endelig er det min opfattelse, at sammenligningen mellem kommunens budget og AVVs budget ikke er reel, idet kommunes budget er underlagt de økonomiske rammer der er aftalt mellem KL og Finansministeriet. Disse rammer er AVV ikke omfattet af. Anderledes ser det ud med hensyn til budgetlægningen i Hjørring Vandselskab A/S, der er et 100 procent Hjørring kommune ejet selskab. Dette selskabs budget skal behandles i Plan- og Miljøudvalget. Vandselskabet har for 2009 foreslået en prisstigning på 12 – 14 procent, hvad udvalget ikke kan acceptere. Men i stedet for at kræve samme tilbageholdenhed som politikerkollegerne i Udvalget for Teknik og Veje har gjort overfor AVV, kan Plan- og Miljøudvalget acceptere en stigning i taksterne på 5 procent indenfor Vandselskabets område. Dette virker besynderligt idet formanden for Vandselskabet samtidig sidder i bestyrelsen for AVV. Hvorfor har han ikke samme holdning til budgetterne i begge udvalg? Ligeledes må jeg spørge - hvor er sammenhængen i kommunens politik henne? Hvorfor er der forskel på budgetbehandlingen i det to udvalg? Svar udbedes.