Forsker er bekymret over små religiøse sekter

ODENSE:Små trosfællesskaber som Faderhuset og Evangelist har en kultur, som kan være skadelig for både samfundet og medlemmerne. Det mener Ph.d.-studerende Ib Sørensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medie på Syddansk Universitet, der i tre måneder har fulgt de små trossamfund tæt. Han fortæller til bladet Ny Viden, at han er stærkt bekymret for, hvad de små lukkede fællesskaber kan føre med sig - ikke blot politisk og samfundsmæssigt, men også for de enkelte medlemmer. - Når mennesker mener at have forstået, hvordan alting hænger sammen, begynder de at opfatte pluralismen som udtryk for uvidenhed, og der kan udvikle sig en frustration over, at andre ikke har set lyset. Det næste kan blive, at man mister tålmodigheden og får lyst til at benytte sig af mere hårdtslående argumenter, siger han til Ny Viden og drager paralleller til små yderliggående politiske grupperinger på begge fløje, herunder Blekingegadebanden. Ib Sørensen fortæller blandt andet, hvordan ledelsen i Faderhuset skulle give tilladelse til, hvornår et ægtepar måtte dyrke sex. Da manden undrende spurgte, hvorfor man havde disse regler, når Paulus i Biblen netop lægger vægt på at ægtefolk har sex med hinanden for ikke at blive fristet til at have sex med andre, fik han at vide, at hvis han havde problemer med at få de to ting til at stemme overens, skulle han lade være med at læse Paulus. - For det første er det et eksempel på, at man i de her tætte, lukkede fællesskaber kommer til at acceptere noget, som man aldrig ville acceptere andre steder. For det andet er det et billede på, at ledelsen tillægger sig en højere forståelse, noget guddommeligt, som medlemmerne ikke kan sætte spørgsmålstegn ved, forklarer Ib Sørensen, der selv har været frikirkepræst gennem 18 år. /ritzau/