Forsker går i rette med protesterende

Professor mener, at Lindholm-linje styrker Nordjylland som region

Lokalpolitik 20. april 2003 08:00

AALBORG:Lindholm-linjen for en ny Limfjordsforbindelse vil betyde, at mange beboere syd for Limfjorden på få minutter kan nå til Aalborg Lufthavn. For mange i Aalborg-området vil der kun være en snes minutters kørsel til Blokhus, og det bliver hurtigere at nå til færgerne i Frederikshavn og Hirtshals. Samtidig får Han Herred og Thy lettere adgang til Aalborg og til vejnettet sydpå. Esben Munk Sørensen, der er landinspektør og professor i planlægning ved Aalborg Universitet mener, at Lindholm-linjen vil være den bedste løsning for Nordjylland. I Aalborg Vest bliver forslaget om Lindholm-linjen mødt med voldsom modstand, og Esben Munk Sørensen, der nu bor i Hasseris, og som tidligere har boet i Aalborg Vest, er forberedt på, at hans synpunkter vil møde voldsom modstand ikke mindst lokalt i Vestbyen. Ikke desto mindre står hans fast på sin opfattelse: - Lindholm-linjen vil gøre en række rekreative faciliteter i Aalborg Vest som stadion, travbanen, marinaen, vandrehjemmet og friluftsbadet mere tilgængelige områder. Området kan udvikle sig til at være et regionalt højt prioriteret rekreativt område. Det vil give liv og aktivitet i Vestbyen og ved havnefronten fra Musikhuset og mod vest. Et forslag om at nedgrave motorvejen i Lindholmlinjen og starte på tunnelen i god afstand fra kystlinjen vil betyde, at fjordområderne bl.a. med friluftsbadet stadig vil være lige tilgængelige for beboerne i Vestbyen, mener Esben Munk Sørensen. - Der skal etableres nogle gangbroer, men nedgravningen af motorvejen kan faktisk øge den rekreative anvendelse af området betydeligt, og beboerne i Aalborg Vest får lettere adgang til byen og til regionens øvrige ressourcer. Kommunalreform Esben Munk Sørensen mener også, at politikerne, når beslutningen om en ny forbindelse over Limfjorden skal træffes, bør tænke på den kommunalreform, der efter hans opfattelse kommer. Han vurderer, at Nordjyllands Amt kan blive til Region Nordjylland , der også omfatter en del af Viborg Amt. - Her bliver det vigtigt, at den nordjyske region bliver optimalt knyttet til regionscenter Aalborg. Som nordjyde bør man lægge vægt på, at tilgængeligheden til hovedbyen Aalborg bliver så god som muligt. Det kræver, at regionen bliver betragtet som et samfund med Aalborg som centrum og hele regionen som opland. Samtidig vil en vestlig linjeføring med en motorvej markant øge tilgængeligheden til Aalborg Lufthavn. Det kan trække kunder til fra et større opland mod syd, og dermed styrke lufthavnen i konkurrencen med de andre lufthavne uden for hovedstaden. I en mere og mere globaliseret verden får adgangsforhold til lufthavne stadig voksende betydning, og Aalborg kan få endnu større fordele ved den bynære lufthavn. Togservicen I foroffentlighedsfasen omkring en ny fjordkrydsning foreslog Esben Munk Sørensen en løsning med en bybro i tilknytning til jernbanebroen. Det forslag ønskede amtet dog ikke at gå videre med. - Det er ærgerligt, men det mener jeg afspejler, at de nordjyske politikere har accepteret, at togservicen nord for Aalborg i fremtiden alene bliver lokaltog i enkeltspor. På den baggrund mener jeg, at Lindholmlinjen er den bedste. I denne tid er den særlige VVM-redegørelse, der belyser de miljømæssige virkninger af en ny forbindelse, ude i offentlig debat. Efter Esben Munk Sørensens opfattelse har regørelsen den uheldige virkning, at den udelukkende lægger op til at vurdere de negative konsekvenser af en ny forbindelse, hvorimod de langsigtede muligheder for regionen som helhed ikke kommer med. - Tilgængelighed både fysisk og digitalt bliver i de kommende år helt afgørende for Nordjylland. Aalborg har i dag verdens bedste motorvejstilknytning, og den position kan med en ny forbindelse over fjorden yderligere blive befæstet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...