Forskning

Forsker i spidsen for sildeindustrien

Ny formand er professor og ser sin rolle som brobygger

Den nye formand for sildeindustrien, Jesper Raakjær, professor med ekspertise i fiskeriforvaltning og kystsamfundsudvikling, har også praktisk erfaring som ballast i sit nye job. Arkivfoto: Bente Poder

Den nye formand for sildeindustrien, Jesper Raakjær, professor med ekspertise i fiskeriforvaltning og kystsamfundsudvikling, har også praktisk erfaring som ballast i sit nye job. Arkivfoto: Bente Poder

HIRTSHALS:Den danske sildeindustri har hentet deres nye formand uden for virksomhedernes snævre kreds, men har samtidig valgt en person med dybt kendskab til fiskeriet fra kutterdæk til forskningens verden. Den ny formand er professor på Aalborg Universitet Jesper Raakjær, centerleder ved IFM, forskningscentret for kystsamfundsudvikling og naturressource-forvaltning, der har til huse på Nordsøcentret i Hirtshals. Jesper Raakjær afløser direktør i Skagerak Group, Hirtshals, Iver Espersen, der fortsætter som næstformand. Der er hermed på én gang tale om et generationsskifte og en kontinuitet i den pelagiske gruppe i Danmarks Fiskeindustri og Eksportforening. Den ny formand ser sin rolle som brobygger i samarbejdet i den pelagiske sektor og i forhold til de vidensinstitutter og -netværk, der kan bidrage til udvikling af silde- og makrelindustrien. Målt i antal virksomheder er det en lille branche. Gruppen har 11 medlemmer, hvoraf omkring halvdelen er produktionsvirksomheder. Men målt i arbejdspladser og omsætning spiller den en vigtig rolle, ikke mindst i nordjysk erhvervsliv. Den pelagiske industri omsætter for mellem én og halvanden milliard kroner årligt og beskæftiger over 1000 mennesker, de fleste i Nordjylland. - Der er virkelig behov for at man som branche arbejder sammen for at forbedre rammebetingelserne, og tiden er moden, mener Jesper Raakjær. Han ser to store udfordringer: At få råvarer nok, og at få markedsført de danske sild som et kvalitetsprodukt. - Der kommer krav om CFE-mærkning, altså en garanti for at fisken er produceret på bæredygtig måde. Men CFE-mærkning i sig selv er en ingen garanti for høj kvalitet. Det er vigtigt for os at kunne dokumentere kvaliteten også, og få det markedsført, så vi kan høste den gevinst, siger han. Problemet med råvarer handler om både ressourcer og handelspolitik. - De danske landinger kan slet ikke dække fabrikkernes behov. Vi er afhængige af råvarer fra Norge, og vi skal blive så gode og kunne betale så gode priser, at nordmændene bliver tilskyndet til at lande her. Det kan vi kun løfte på brancheplan ved at arbejde sammen om produktudvikling, og her har vi brug for dialogen med videnscentrene, forklarer han. Jesper Raakjær - i øvrigt på vej med en doktorafhandling - blev i maj udnævnt som professor på Aalborg Universitet med støtte fra Det Obelske Familiefond, for at opbygge en tværfaglig international forskeruddannelse indenfor fiskeriforvaltning. Han bor i barndomsbyen Hals og var selv aktiv fisker, inden han valgte forskningen, som har budt på internationalt virke i bl.a. Canada, Island, USA, Vietnam og det sydlige Afrika. Forholdet mellem rollen som uafhængig forsker og en bestyrelsespost i et private erhvervsliv har han overvejet. - I forskningens verden giver det ikke merit, men det finder jeg egentlig forkert. Det det rummer god synergi at blive konfronteret med den virkelige verden og det gør det muligt at designe mere relevante forskningsopgaver. Og som formand beholder jeg min professorkasket på, understreger han.