Energiselskaber

Forsker kritiserer myndighederne

Lektor Sianette Kwee opfordrer myndighederne til at tage problemer med "dirty electricity" alvorligt

Lektor Sianette Kwee opfordrer myndighederne til at tage problemer med affaldsstrøm alvorligt. Privatfoto

Lektor Sianette Kwee opfordrer myndighederne til at tage problemer med affaldsstrøm alvorligt. Privatfoto

Vandrende strømme fra elektriske apparater i hjemmet er en voksende trussel mod menneskers helbred. Det mener Sianette Kwee, der er tidligere lektor ved Institut for Medicinsk Biokemi, ved Aarhus Universitet. - Bliver man fortsat udsat for disse vandrede strømme, kan det give varige skade på helbredet, vurderer Sianette Kwee, der uden at have kendskab til den konkrete sag fra Hesthavevej i Vendsyssel, opfordrer myndighederne til at tage borgernes henvendelser alvorligt. Sikkerhed i højsædet - Vi kender endnu ikke fuldt ud konsekvenserne, fordi det i nogle tilfælde kan tage mange år, før skaderne viser sig. - Men myndighederne bør sætte sikkerheden i højsædet, og ikke vente til skaden er uoprettelig, siger Sianette Kwee, der har været Teknologirådets rådgiver i spørgsmål om elektromagnetiske felters påvirkning af menneskets celler. Frygter økonomiske krav Hun er overbevist om, at elselskaberne selv er helt klar over de risici der knytter sig til returstrømmen. - El-selskaberne frygter naturligvis, at det vil udløse store udgifter og erstatningskrav, hvis de anerkender eksistensen af disse strømme, siger Sianette Kwee. Hun er harm over, at el-selskaberne forsøger at gøre det til forbrugernes problem, som de selv må løse, ved at installere filtre i de enkelte huse, der kan "rense" strømmen. En "lappeløsning" kalder hun det. - Myndighederne må stille krav om fornyelse og ændringer af hele det forældede el-distributionsnet, der ikke et konstrueret til at tage højde for hvordan affaldsstrøm kan skade menneskers helbred, siger hun. Sianette Kwee fortæller, at man i Canada har etableret et helt nyt el-distributionsnet, hvor man via et særskilt monteret kabel opsamler og transporterer den urene strøm væk, udenom bebyggelse. Uvidenhed i Sundhedsstyrelse Hun er overrasket over, at Sundhedsstyrelsen herhjemme ikke betragter problemet med større alvor. - Det tyder på, at Sundhedsstyrelsen ikke sat sig seriøst ind i sagen, og skaffet sig kendskab til hvad der sker på området i andre dele af verden, siger Sianette Kwee, der vurderer at affaldsstrøm kan medføre alvorlige sygdom. - I USA og Tyskland, er der ført beviser for, at kvæg på landbrug er blevet syge af overharmoniske strømme. - Det kan naturligvis også ramme mennesker, og derfor bør man taget det meget alvorligt, - I USA har domstolene pålagt el-selskaberne at udbetale store erstatninger til ofrene, men det har taget mange år at få kravene anerkendt. Sianette Kwee mener, at Sundhedsstyrelsen herhjemme ikke vil oplyse befolkningen om de mulige risici der knytter sig til de nye teknikker. - De mener at man ikke må gøre folk bange, men heller holde dem i uvidenhed, siger hun. Forsøger at dysse det ned Sianette Kwee har kendskab til danskere der "i årevis har sagsøgt el-selskaberne uden held og til sidst har givet op, fordi de var både økonomisk og psykisk nedbrudt, efter års kamp. - Både el-selskaber og myndigheder forsøger at dysse det her problem ned, fordi det ved, at det kommer til at koste dyrt at løse det, fastslår hun