Forsker: Lange udsigter til ny forbindelse

NORDJYLLAND:Der er afsat ti millioner kroner til at færdiggøre en miljøundersøgelse af en forbindelse over Egholm. Det er en indikation af, at forbindelsen bliver til virkelighed, mener flere nordjyske politikere. Men en tredje forbindelse over fjorden har lange udsigter, selv om der nu er bevilget penge til en undersøgelse. Det mener trafikforsker Anker Lohmann-Hansen. - En tredje Limfjordsforbindelse kommer, når der er behov for den, påpeger han og tilføjer, at den finansielle krise kan få en betydning for behovet for den ekstra forbindelse. - Vi er meget bekymret for, hvordan trafikudviklingen vil blive med den finansielle krise, vi er havnet i, og derfor tror jeg, at vi skal et langt stykke op i 2020'erne, før vi overhovedet får et trafikproblem, som en tredje forbindelse kan være en løsning på. - Der er et behov for, at vi får lavet noget ved tunnelens forbindelse mod nord meget hurtigt, for det er et problem, der har eksisteret længe, og vi kan jo se køerne hver eneste eftermiddag. Ellers mener jeg, dybest set, ikke, at Nordjylland har et alvorligt trafikproblem, siger Anker Lohmann-Hansen, der håber at udvidelsen af motorvejen fra to til tre spor fra Limfjordstunnelen mod Bouet altså sker hurtigt. Han kalder trafikaftalen fornuftig og mener, at Nordjylland drager fordele af de forbedringer, der sker andre steder i landet. - Jeg mener ikke, der er nogen grund til, at Nordjylland føler sig voldsomt forfordelt. Det er til gavn for Nordjylland, at der kommer en ordentlig jernbaneforbindelse sydpå. Og så er det også til gavn for Nordjylland, at vi får rettet op på problemerne omkring Vejlefjordbroen, fordi al vores eksporttrafik og de lastbiler, der kommer nordfra skal den vej igennem. Det kan godt være, at vi synes, at en flaskehals omkring Limfjordstunnelen er et problem, men en flaskehals omkring Vejlefjordbroen er lige så afgørende for erhvervstrafikken, siger Anker Lohmann-Hansen, der dog savner, at der var blevet bevilget penge til de nordjyske landeveje. - Der er en del af landevejene, ikke blot i Nordjylland, men også i den øvrige nordlige del af Jylland, der i høj grad trænger til udbygning. Vi har et sikkerhedsmæssigt problem og et efterslæb, som der burde være gjort noget ved.