Politik

Forskere: Dansk-amerikansk venskab vejede tungest i Afghanistan

Deltagelse i Afghanistan-krigen handlede mere om forholdet til USA end at udrydde terror, lyder det i rapport.

Danmark gik ind i Afghanistan i 2002, og siden led Danmark 43 tab i landet. (Arkiv).

Danmark gik ind i Afghanistan i 2002, og siden led Danmark 43 tab i landet. (Arkiv).

KØBENHAVN:Den danske beslutning fra december 2001 om at deltage i krigen i Afghanistan beroede på en lang række grunde. Der var dog en særlig grund, der vejede tungere end alle de andre.

- Det var solidariteten med USA, der foranledigede et flertal i Folketinget til at træffe beslutningen om dansk militært engagement i Afghanistan.

Sådan lyder en af konklusionerne i den længe ventede udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, som er offentliggjort tirsdag.

Angrebet i USA 11. september 2001 udløste ubetinget solidaritet til USA fra landets allierede. Og Danmark var ikke sen til at melde sig under fanerne, lyder det.

Danmark italesatte, at Europa også kunne blive mål for internationale terrornetværk i fremtiden.

Rapporten påpeger, at den argumentation dog gled i baggrunden, da USA gjorde væsentlige skridt for at nedkæmpe al-Qaeda i Afghanistan.

- I stedet var det muligheden for at yde et slagkraftigt bidrag til den amerikanske operation, der blev vægtet - uden nærmere henvisning til forholdene i Afghanistan, konkluderer rapporten.

Rapporten beretter også om, at Danmarks senere engagementer i Afghanistan har handlet om at medvirke til at udrydde terrorisme og fremme demokrati.

Det var dog ikke billedet i december 2001, da det handlede mere om, hvordan Danmarks forhold til USA kunne fremmes.

- Særligt hvordan det i hvert fald ikke ville gavne Danmark at blive placeret i gruppen af lande, der ikke bidrog eller kun ydede et minimalt bidrag, lyder det.

Rapporten konkluderer også, at forløbet frem til beslutningen handlede om, hvordan Danmark kunne "få lov" til at bidrage i stedet for at handle om, hvorvidt Danmark skulle være med.

Udredningen handler også om grundlagene for dansk militært engagement i Kosovo og Irak. Professor Anders Wivel og lektor Rasmus Mariager, Københavns Universitet, har stået i spidsen for undersøgelsen.

/ritzau/