Retspleje

Forskere i arbejdstøjet

I de seneste dage har flere danske og udenlandske forskere gennemført et intensivt undersøgelsesprogram i Løgstør Bredning. Undersøgelserne er en del af et større internationalt projekt, som skal belyse sammenhængen mellem bestanden af blåmuslinger og de alger, der findes i vandet. Fra "Limgrim" blev der i sidste uge udlagt forskelligt måleudstyr flere steder i fjorden. De intensive undersøgelser er koncentreret til et område ud for Lendrup Strand. Aggersborg Ny salmebog i brug Pinsedag, søndag 8. juni, tager menigheden i Aggersborg Kirke den nye salmebog i brug ved gudstjenesten. Det markerer menighedsrådet ved at byde på kirkekaffe i våbenhuset umiddelbart efter gudstjenesten. Løgstør Havnerenovering koster 4,8 mio. kr. Havnecon Consulting ApS har i samarbejde med teknisk forvaltning udarbejdet et forslag til renovering af østre havnefront. Der er i forslaget mulighed for en løsning med en træbro som erstatning for den nuværende dampskibsbro. Projektet med bro vil koste 4,764 mio. kr., mens det uden bro vil koste 4,037 mio. kr. Teknisk udvalg får forslaget forelagt tirsdag, hvor politikerne skal fastlægge principperne for renoveringen og det overordnede omfang. Ranum Vil af med legeplads Borgeforeningen Sønderbakken-Sigsvej har bedt kommunen om hjælp til at nedlægge og fjerne redskaberne fra den lokale legeplads. Legepladsen er 20 år gammel og fremstillet af brugte elmaster, der er et meget uhensigtsmæssigt materiale til legepladser grundet indhold af giftige imprægneringsmidler. Ved en kontrol 19. december 2002 blev der fundet fejl og mangler, der gør, at legepladsen langt fra kan opfylde den krævede standard. For 10 år siden 19. maj Anpartshaver vandt Toftebjerg-sagen Det blev kriminalassistent Poul Olsen, Øster Hornum, der trak det længste strå, da Højesteret i går afsagde dom i anpartssagen omkring Løgstør Hotel- og Kursuscenter - bedre kendt som Toftebjerg-projektet. Dermed står Bikuben tilbage med en knaldende økonomisk lussing. Pengeinstituttet skal tilbagebetale anpartshaverne omkring et halvt hundrede millioner kroner. De syv højesteretsdommere stadfæstede i enighed den dom, som Sø- og Handelsretten afsagde i april sidste år, der betyder, at Poul Olsens underskrift på tegningsmaterialer er erklæret ugyldigt.