Forskere: Kvinder venligere end mænd

Forskere har nu påvist det, mange længe har vidst. Kvinders gener gør dem venligere end mænd.

Endelig har mænd fået en god undskyldning for, at det aldrig er dem, der rejser sig og hjælper med at rydde af bordet. En undersøgelse, der er lavet af psykolog på Edinburgh Universitet, Gary Lewis, viser, at det er mere naturligt for kvinder at være venlige, og derfor er de også i højere grad genetisk disponeret for at hjælpe andre. Det skriver The Independent. Opførsel er påvirket af gener Undersøgelsen viser, at det allerede kan ses i barndommen, at kvinders prosociale opførsel - som betyder, at man har en adfærd med en høj moral, etik og empati for andre - er stærkt påvirket af generne. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i 1000 en- og tveæggede tvillingepar. De enæggede tvillinger deler både gener og opvækst, mens tveæggede tvillinger har samme opvækst, men ikke de samme gener. Ved at bruge begge typer tvillinger, kunne forskerne se forskellen på, hvilken påvirkning henholdsvis opvækst og gener har på, hvordan man behandler andre mennesker. Tvillingerne skulle tage stilling til nogle moralske spørgsmål, der blandt andet gik ud på, hvorvidt de ville stille frivilligt op i retten, hvis de bar skylden i en trafikulykke ,og om de følte sig tvunget til at betale en højere skat for at betale andres lægeregninger. Kvinder bærer venlighed i generne Resultatet viste, at det prosociale træk, var genetisk hos halvdelen af kvinderne, men kun hos 20 procent af mændene. Men i følge forskeren Gart Lewis har det også stor betydning, hvordan ens opvækst har været. Konklusionen på undersøgelsen var, at der findes mange typer mennesker, og der er forskel på, hvor interesseret de er i at hjælpe deres medmennesker. Nogle havde det i generne, mens andre, og nok i sær mænd, havde et behov for et spark bagi, før der sket noget.