Forskere med ideologisk fundament

På det seneste har Rockwool Fondens (R) folk fundet frem til, at det vil være gratis at slette topskatten, fordi dem, der betaler topskat, så vil arbejde mere. Den påstand har finansministeren og skatteministeren skudt ned med en argumentation om, at de folk ikke kan arbejde mere. At R-fondens folk også har fundet frem til, at bundskatteydere betaler 60 % i skat, er mageløst og fyldt med fejl.

Dette er kun et eksempel på, at privatfinansierede forskergrupper med et ideologisk fundament påvirker den politiske proces under dække af en saglig seriøsitet, der reelt er politisk ideologi. Sådan er det også i andre lande. Her er en af de store kamppladser finansieringen af det sociale sikringssystem (dagpenge, alderssikring etc.) og sundhedssystemet. I visse lande har eksperter med snæver tilknytning primært til pengemagten påvist, at det bestående offentlige system, som alle har betalt til og derfor har et krav over for, er for dyrt, uden at der har kunnet dokumenteres nysystemsfordele på regnskabssiden – ud over pekuniære til investorerne og deres eksperter. Befolkningen derimod får en ringere situation. Desværre har det vist sig, at de private forsikringssystemer har vist sig mere usikre end den lovsikrede sikring. Det viser sammenbruddene i USA, England, Østeuropa, Chile og andre sydamerikanske stater. I Buenos Aires oplevede jeg, hvorledes pensionisterne gik til angreb på bankerne med køkkengrej, hamre, svensknøgler etc., der kunne slå på bankernes jerngitre: Årsag - april-pensionen blev ikke udbetalt medio april. At de desuden tømte skraldespandenes indhold foran bankerne, er forståeligt. Endvidere er det private system dyrere og mere usikkert såvel hos os som i udlandet. Jeg tror som modtager af retmæssigt tilkommende ydelser fra DANICA, at jeg ville have haft flere penge til rådighed, hvis privatiseringen ikke var blevet gennemført. Alligevel fremhæver ideologiske eksperter, at man konsekvent skal fortsætte de påbegyndte reformer, der kun har et fælles formål, dersom det bæres af den samlede befolkning til fælles fordel. Her til lands oplevede vi i forbindelse med Venstres landsmøde nogle fortættede politiske diskussioner af principiel karakter – om brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet og om kristendommen. Afstemningen om brugerbetalingen fik et mærkværdigt, men sundt resultat, idet det påstående flertal slet ikke var et flertal, men kun et flertal blandt dem, der stemte. Næsten halvdelen drak kaffe i stedet. Se et sådant flertal er ikke noget flertal. Derfor var ledelsen i fuld overensstemmelse med de demokratiske regler, da den meddelte, at den ikke ville rette sig efter den afstemning. Hvad angår afsnittet om kristendom, ligger det nogenlunde på samme vis. Her var der også en hel del kaffedrikkeri. Vil vi have tilstande som i Argentina, som i øvrigt er påført landet af Den Internationale Valutafond? Det mener jeg vil være forkert. Vi vil blive ofre for fejl - ikke for omstændigheder. Og den, der skubber alt over på aldring, demografi, globalisering og gældsposter, er blevet forudindtaget og er allerede et offer for en ideologi og dens propagandister. Modbeviset er Vesteuropas genopbygning efter 1945.