Forskere skal løse motorvejsgåde

Mens antallet af ulykker generelt er faldet på de danske veje, er motorvejsulykkerne fordoblet

Trafikulykker 2. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Samtidig med at det er blevet langt sikrere at være bilist på de danske hovedveje, lever motorvejsbilister i stigende grad livet farligt. Antallet af personer, der kommer til skade på motorvejene, er i løbet af de seneste 12 år steget med 85 procent, mens antallet af dræbte i samme periode er fordoblet. Det viser tal fra ulykkesstatistikken. Men samtidig med at trafikulykkerne er stærkt stigende på motorvejene, så er det samlede antal ulykker på det danske vejnet, der omfatter stats-, amts- og kommuneveje, i samme periode faldet med 35 procent. Derfor sætter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker nu fokus på motorvejsulykkerne. I september begynder kommissionen at analysere 35-40 alvorlige motorvejsulykker for at finde svaret på de mange ulykker. Undersøgelsen forventes færdig i efteråret 2003. - Vi mangler viden på området. Udviklingen på motorvejene er dybt mærkværdig. Bilerne er i dag mere sikre, og de fleste har airbag. Samtidig husker flere danskere sikkerhedsselen og køreevnen i befolkningen er klart forbedret. Alligevel ser vi flere og mere alvorlige ulykker på motorvejene, mens det derimod er blevet sikrere at køre på alle andre veje, siger Sven Krarup Nielsen, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hovedårsagen til stigningen er ifølge Sven Krarup Nielsen, at der er kommet flere motorveje og flere biler. Men selv når man korrigerer for dette og ser på antal ulykker per kørte kilometer, er det ligeså farligt at køre på motorvejene i dag som for 12 år siden. - Tidligere var vi tvunget til at holde pauser, fordi motorvejsnettet ikke var udbygget i samme grad som i dag. Når familien i Jylland skulle til København, havde man et naturligt stop ved Storebælt, men i dag kører de fleste måske direkte til København, og så bliver man træt og uopmærksom, siger Sven Krarup Nielsen. Farten er muligvis en anden forklaring. Selv om den nuværende hastighedsbegrænsning er på 110 kilometer i timen, så har danske bilister i løbet af de seneste seks år øget gennemsnitshastigheden på motorvejene til 119 kilometer i timen. Eksperter peger på, at højere hastighed er synonym med flere ulykker. Alligevel planlægger regeringen at øge fartgrænsen på motorvejene til 120-130 kilometer i timen. Justitsminister Lene Espersen (K) har sendt et lovforslag til høring med varierende hastigheder på motorvejsstrækningerne, som regeringen satser på at samle flertal for til efteråret. Men i oppositionen til venstre for regeringen er der generel modstand mod højere fartgrænser. Den tidligere trafikminister Jacob Buksti (S) og nu medlem af trafikudvalget, tager skarpt afstand fra lovforslaget: - Det er et populistisk forslag grænsende til det latterlige. Og det er imod al sagkundskabsfornuft, der siger, at vi får flere ulykker jo hurtigere folk kører. Det er et helt forkert signal at sende, at samtidig med at vi vil have folk til at overholde fartgrænserne, så sætter vi dem op. De tre hyppigste motorvejsulykker sker i dag ved til- og frakørsler, i trafikpropper og når biler kører ud i rabatten alene. Sidste år blev 431 mennesker dræbt i trafikken - heraf mistede de 40 livet på motorvejene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...