Forskere søger det gode ældreliv i Aars

Ældre fra Aars vigtig brik i stor dansk undersøgelse af livskvalitet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

jAN-hENRIK wINSLØV, Haubro er en af de to forskere bag undersøgelsen.Privatfoto

Nogle går glade og nynnende gennem livet på trods af modgang og personlige kvaler. For andre ender tilværelsens genvordigheder i livstræthed og måske endda i et ønske om at dø. En ny stor dansk undersøgelse skal sætte ord på, hvilke faktorer der er afgørende for, om man som ældre ender i den ene eller anden grøft. Ældre fra Aars kommer til at spille en central rolle i undersøgelsen, som forskere fra Center for Gerontopsykologi - ældrepsykologi - ved universitetet i Århus, står bag. Udover Aars søger forskerne efter ældre til undersøgelsen i storbyerne Aalborg, Århus og Odense. - Når vi søger ældre i Aars, så er det blandt andet, fordi vi gerne vil have ældre med fra en mindre by og fra landbefolkningen, forklarer psykolog Jan-Henrik Winsløv. Sammen med konsulent og Ph.d. Elene Fleischer er han ansvarlig for undersøgelsen. Aars og de store byer At den "lille by" i undersøgelsen blev Aars er ikke tilfældigt. Jan-Henrik Winsløv bor i Haubro, og når han arbejder med undersøgelsen i Vesthimmerland, har han adgang til kontorfaciliteter på sin kons klinik i Aars. De to forskere leder først og fremmest efter ældre over 70 år - gerne mænd - som er klar til at deltage i en større spørgeskemaundersøgelse om deres liv og tilværelse som ældre på både godt og ondt. - For nogle enkeltes vedkommende kan der blive tale om et personligt interview, når de har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, forklarer Jan-Henrik Winsløv. - Vi er særligt interesserede i at høre om, hvordan ældre har håndteret vanskeligheder og udfordringer i livet, og hvordan de har oplevet det at blive ældre, fortæller Jan-Henrik Winsløv. Oplevelser gennem livet kan have stor indflydelse på, hvordan man trives, når man bliver ældre. De fleste ældre trives - De fleste ældre mennesker trives på trods af, at de har mødt vanskeligheder og modgang. Men for andre ældre kan tilværelsen synes så vanskelig, at de bliver livstrætte, påpeger han. Der er stor variation mellem ældre menneskers krav til tilværelsen og de forhold, de mener, er nødvendige for at kunne trives og have en god tilværelse, understreger de to forskere. De håber at undersøgelsen vil afsløre nogle fællestræk, der kan være med til at afsløre hvorfor nogle mennesker klarer modgang bedre end andre. - Det kan være vigtigt eksempelvis i hjemmeplejen, at vide at når nogen siger og gør på en bestemt måde, så skal man være særligt opmærksom., siger Jan-Henrik Winsløv. De to forskere kontakter blandt andet pensionistforeningerne for at få kontakt til ældre, der har lyst til at åbne deres liv for forskerne. - Ældre kan være tilbageholdende med at deltage i undersøgelser som denne, fordi de ikke tror, de har noget særligt at fortælle. Men når vi først er kommet i gang med interviewet, så bliver de selv overrasket over, hvor meget de har at fortælles, fastslår Jan-Henrik Winsløv. Spørgeskemaerne kan deltagerne vælge at besvare hjemme eller på kontorerne i Aars eller Aalborg. Ældre med eksempelvis dårligt syn kan få hjælp til at udfylde skemaerne.