EMNER

Forskere: Stop bro-ivrig trafikminister

Bent Flyvbjerg og RUC-kollega mener, at finansministeriet må se på Femern-forbindelse

AALBORG:Trafikminister Flemming Hansen (K) er så opsat på at få en fast forbindelse til Tyskland over Femern Bælt, at Danmark risikerer at give statsgaranti til en dødssejler. Det mener den anerkendte trafikforsker, professor ved Aalborg Universitet og medlem af regeringens Infrastrukturkommission, Bent Flyvbjerg. Han vurderer, at der er en klar risiko for, at den brugerfinansierede bro ikke vil kunne betale sig selv. Han opfordrer ifølge dagbladet Information derfor til, at et uvildigt organ, gerne Rigsrevisionen, ser nærmere på risikoen i budgetterne for den ca. 31 milliarder kroner dyre bro. Uvildig vurdering - Jeg vil foreslå, at man gennemfører en uvildig vurdering af, hvorvidt økonomien er solid, og om sikkerheden for, at projektet kan betale sig selv, er høj. Trafikministeren er blevet projektmager og har glemt det armslængde-princip, som skal sikre borgerne mod ressourcespild, advarer Bent Flyvbjerg, der netop har afleveret sin doktordisputats i budgetoverskridelser i store anlægsprojekter. Han mener, at Finansministeriet bør gå ind i sagen: - I sagen om Femern har vi et ministerium, der ikke er tilstrækkelig kritisk i varetagelsen af sin myndighedsopgave. Det er jo Finansministeriet, der har det endelige ansvar for vores allesammens skattekroner, siger Bent Flyvbjerg. Han får opbakning af sin forskerkollega fra RUC, Per Homann Jespersen, der ligeledes har fulgt det mangeårige spil om broen til Tyskland. - Femern-projektet har været drevet af en meget lille kreds af embedsmænd og konsulenter med økonomiske interesser. Jeg føler mig slet ikke rolig ved projektets soliditet, siger han. Ivrig minister EU har indvilliget i at betale for ca. en tredjedel af broens pris, men det vil stadig kræve, at de to lande stiller en statsgaranti for lån af omkring 25 mia. Danmark ligger for tiden i forhandlinger med Tyskland, men meget tyder på, at tyskerne ikke vil rodes ind i garantien, og at Danmark vil acceptere at påtage sig hele den økonomiske risiko. Bent Flyvbjerg er bange for, at den danske trafikminister står i en svag forhandlingssituation. - At have en så ivrig minister er et problem i sig selv. Det er jo som et pokerspil, og det er ikke mærkeligt, hvis tyskerne konkluderer, at når danskerne er så ivrige, så kan de selv stille statsgarantien for hele summen, siger Bent Flyvbjerg. Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) afviser, at der skulle være problemer med økonomien. - Såvel Finansministeriet som eksterne konsulenter har været indblandet i udarbejdelsen og kvalitetssikringen af det omfattende materiale, der ligger til grund for budgetteringen af forbindelsen, siger ministeren og fortsætter: - Jeg er derfor ligesom vores tyske forhandlingskolleger ganske tryg ved budgetterne, selv om der naturligvis altid kan komme overraskelser. /ritzau/